Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Onderzoek via Pixabay

Voor het komende jaar 2024, aldus de Adfiz Nieuwjaarspeiling, verwachten zo’n 25 procentpunt meer kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2023. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verwacht herstel van de hypotheekmarkt. Slechts een enkel kantoor verwacht dat hypotheken dit jaar nog verder zal dalen, terwijl 46 procent een lichte tot sterke stijging verwacht.

Voor schade en leven rekent zo’n driekwart van de kantoren zowel particulier als zakelijk op een stijging van de omzet. Die verwachting is veel positiever dan de verwachting een jaar geleden was, maar beteken tegelijk een kleine pas op de plaats ten opzichte van de realisatie afgelopen jaar.

De getemperde overall ontwikkeling in 2023 was volledig toe te schrijven aan een matige hypotheekmarkt. Deze was bij drie op de vier kantoren een krimpmarkt. Dat is een flinke verslechtering ten opzichte van het jaar ervoor toen het bij slechts twee op de tien kantoren daalde. De gemiddelde daling is ook toegenomen (van min achttien naar min 26 procent).

Prioriteiten

Actief klantbeheer blijft bovenaan het prioriteitenlijstje van veel kantoren staan. Bij ruim zeven op de tien kantoren staat dit in de Top 5 strategische prioriteiten, bij de >6fte kantoren zelfs bij acht van de tien. Groei binnen bestaande klanten en het verhogen van de efficiëntie bij werkprocessen zijn in opkomst en staan bij steeds meer kantoren in de Top 5, waarbij efficiëntie ook hoger in de Top 5 staat, en groei binnen bestaande klanten een iets lagere gemiddelde positie heeft dan vorig jaar. Ook zijn er hier weer opvallende verschillen tussen de kleinste en de grotere kantoren. Efficiency is bij de grotere belangrijker, groei binnen bestaande klanten is bij de kleinere kantoren belangrijker. Samen met groei in de zakelijke markt is echter bij beide groepen de Top 4 wel dezelfde.

Als het gaat om digitalisering, efficiënte werkprocessen en beschikbare data valt op dat de prioriteit bij kleinere kantoren is toegenomen, terwijl onder grotere kantoren juist bij minder kantoren Top 5 prioriteit is. Bij grotere kantoren is het belang van betere communicatie over de waarde van de dienstverlening juist gestegen, mogelijk ingegeven door aankomende transparantieverplichtingen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...