AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

euro's via Pixabay 4

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie stellen de toezichthouders: “Met de voorgestelde wijziging ontstaat in onze ogen het risico op een glijdende schaal bij het verruimen van de leennormen. De afgelopen jaren is het tweede inkomen stapsgewijs zwaarder mee gaan tellen voor de inkomenstoets, waardoor tweeverdieners meer leenruimte hebben gekregen. Met dit voorstel krijgen alleenstaanden – als specifiek huishoudtype – op hun beurt meer ruimte en wordt afgeweken van de systematiek op basis van het standaardhuishouden. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van DNB (2023) dat alleenstaanden vaker onvoldoende financiële buffers en een groter risico op schulden hebben. Kwetsbare alleenstaanden kunnen door de voorgestelde verruiming eerder financiële problemen krijgen. Daarom adviseren wij geen verdere uitzonderingen of grotere afwijkingen in de systematiek te introduceren.”

Met de voorgestelde wijziging wordt de maandelijkse buffer voor onvermijdbare uitgaven voor alleenstaanden verlaagd en kunnen zij 16.000 euro meer lenen dan het bedrag dat volgens de financieringslastpercentages verantwoord is.

Stresstest aanscherpen

AFM en DNB pleiten opnieuw voor het aanscherpen van de stresstesten om te zorgen voor adequate inkomensbuffers op huishoudniveau. De voorgestelde wijzigingsregeling bevat geen wijzing van de stresstesten.

De toezichthouders: “In de huidige opzet veronderstelt de stresstest dat huishoudens met midden- en hogere inkomens hun bestedingen terug kunnen brengen tot het bestaansminimum. In werkelijkheid zal dit voor veel huishoudens niet haalbaar zijn. Daarnaast gaat de stresstest ervan uit dat alle huishoudens in een appartement wonen, terwijl de maandlasten van huishoudens met bijvoorbeeld een vrijstaande woning sterker stijgen bij hogere energieprijzen. Ten slotte schiet de stresstest tekort in het doorrekenen van een eventuele rentestijging in de toekomst. In de stresstest wordt al enige jaren gerekend met een rente van vijf procent, maar dit ligt momenteel dicht bij de marktrente. In onze optiek moet de stresstest realistische aannames bevatten om te bepalen of huishoudens de hypotheeklasten nog kunnen betalen als bijvoorbeeld de energiekosten stijgen of de hypotheekrente stijgt. Het aanscherpen van de stresstest is extra van belang nu de koopkracht terugloopt en de recente hoge inflatie door de vierjarige middeling nog niet volledig in de leennormen is ingedaald. Ook hebben meer huishoudens met hoge inkomens moeite om rond te komen dan vier jaar geleden (Nibud, 2022).”

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...