AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

euro's via Pixabay 4

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie stellen de toezichthouders: “Met de voorgestelde wijziging ontstaat in onze ogen het risico op een glijdende schaal bij het verruimen van de leennormen. De afgelopen jaren is het tweede inkomen stapsgewijs zwaarder mee gaan tellen voor de inkomenstoets, waardoor tweeverdieners meer leenruimte hebben gekregen. Met dit voorstel krijgen alleenstaanden – als specifiek huishoudtype – op hun beurt meer ruimte en wordt afgeweken van de systematiek op basis van het standaardhuishouden. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van DNB (2023) dat alleenstaanden vaker onvoldoende financiële buffers en een groter risico op schulden hebben. Kwetsbare alleenstaanden kunnen door de voorgestelde verruiming eerder financiële problemen krijgen. Daarom adviseren wij geen verdere uitzonderingen of grotere afwijkingen in de systematiek te introduceren.”

Met de voorgestelde wijziging wordt de maandelijkse buffer voor onvermijdbare uitgaven voor alleenstaanden verlaagd en kunnen zij 16.000 euro meer lenen dan het bedrag dat volgens de financieringslastpercentages verantwoord is.

Stresstest aanscherpen

AFM en DNB pleiten opnieuw voor het aanscherpen van de stresstesten om te zorgen voor adequate inkomensbuffers op huishoudniveau. De voorgestelde wijzigingsregeling bevat geen wijzing van de stresstesten.

De toezichthouders: “In de huidige opzet veronderstelt de stresstest dat huishoudens met midden- en hogere inkomens hun bestedingen terug kunnen brengen tot het bestaansminimum. In werkelijkheid zal dit voor veel huishoudens niet haalbaar zijn. Daarnaast gaat de stresstest ervan uit dat alle huishoudens in een appartement wonen, terwijl de maandlasten van huishoudens met bijvoorbeeld een vrijstaande woning sterker stijgen bij hogere energieprijzen. Ten slotte schiet de stresstest tekort in het doorrekenen van een eventuele rentestijging in de toekomst. In de stresstest wordt al enige jaren gerekend met een rente van vijf procent, maar dit ligt momenteel dicht bij de marktrente. In onze optiek moet de stresstest realistische aannames bevatten om te bepalen of huishoudens de hypotheeklasten nog kunnen betalen als bijvoorbeeld de energiekosten stijgen of de hypotheekrente stijgt. Het aanscherpen van de stresstest is extra van belang nu de koopkracht terugloopt en de recente hoge inflatie door de vierjarige middeling nog niet volledig in de leennormen is ingedaald. Ook hebben meer huishoudens met hoge inkomens moeite om rond te komen dan vier jaar geleden (Nibud, 2022).”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...