AFM publiceert Leidraad duurzaamheidsclaims

Duurzaamheid (aardbol groen)

De AFM publiceert de Leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad geeft de AFM handvatten aan financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims. De leidraad doet dit aan de hand van drie overkoepelende uitgangspunten: 1. juist, representatief en actueel; 2. concreet en goed onderbouwd; en 3. begrijpelijk, passend en vindbaar.

Uitgangspunt 1: juist, representatief en actueel
De AFM: "Zorg ervoor dat duurzaamheidsclaims inhoudelijk juist zijn en niet tegenstrijdig zijn met overige informatie. Zorg ervoor dat duurzaamheidsclaims een juist beeld geven en representatief zijn voor de
marktpartij of het product. Houd duurzaamheidsclaims actueel. Gedateerde informatie geeft onvoldoende inzicht of schept een verkeerd beeld."

Uitgangspunt 2: concreet en goed onderbouwd
De AFM: "Maak concreet wat een duurzaamheidsclaim voor de marktpartij of het product betekent. Zorg ervoor dat duurzaamheidsclaims onderbouwd worden door relevante feiten en een steekhoudende toelichting. Als een claim niet onderbouwd kan worden, maak de claim dan niet."

Uitgangspunt 3: begrijpelijk, passend en vindbaar
De AFM: "Beschrijf duurzaamheidsclaims in begrijpelijke taal. Vermijd gebruik van ingewikkelde termen
en leg moeilijke begrippen, waaronder duurzaamheidsterminologie, uit. Gebruik passende duurzaamheidstermen. Houd daarbij rekening met de verwachtingen van de lezer. Zorg ervoor dat relevante informatie met betrekking tot de duurzaamheidsclaims makkelijk vindbaar is. Zorg ervoor dat ook verschillende informatiedragers onderling een duidelijke samenhang vertonen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 5 oktober 2023

Waar bemoeien ze zich niet mee? Wel eerder voorgekomen dat er leidraden verschenen die je niet op “hun” gebied achtte. Dit is er zeker één. Dit heeft vast al het eea gekost en als je niet oplet nog meer. Over de kosten AFM is er gelukkig nooit discussie.

Bestuur CFD - Brancheorganisatie CFD 4 oktober 2023

AFM: ‘Duurzaamheid’ is een breed begrip. VN-resolutie 66/288 uit 2012 omschrijft duurzame ontwikkeling als de ‘ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties’. In de financiële sector worden veelal de termen ecologisch, sociaal en governance (ESG) gebruikt om duurzaamheidskwesties in te delen. Het begrip duurzaamheid in deze leidraad beperkt zich niet tot eventuele definities uit de SFDR, MiFID II, de EU Taxonomie of overige sectorale wet- en regelgeving. Duurzaamheidsclaims kunnen in de praktijk over de volle breedte van het hierboven beschreven begrip duurzaamheid gaan. Duurzaamheidsclaims door financiële ondernemingen moeten voldoen aan generieke informatieverstrekkingsnormen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieruit volgt dat informatie correct, duidelijk en niet-misleidend moet zijn. Voor beheerders van beleggingsinstellingen volgt deze verplichting eveneens uit de Cross-Border Distribution of Funds Regulation (CBDF Verordening). Financiële ondernemingen moeten ook voldoen aan de Wet oneerlijke handelsprakijken (Wohp). De leidraad is mede gebaseerd op eerdere beleidsuitingen zoals de hierboven genoemde AFM Beleidsregel Informatieverstrekking, de Richtsnoeren van de Europese Commissie met betrekking tot de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, de ESMA Supervisory Briefing on sustainability risks and disclosures in the area of investment management, en de Richtsnoeren betreffende de publicitaire mededelingen uit hoofde van de CBDF Verordening. Bij de beoordeling van duurzaamheidsclaims in haar toezicht zal de AFM ook rekening houden met rechtspraak en wetswijzigingen die na publicatie van deze leidraad verschijnen. CFD: Het toezicht in onze sector begint misschien wat door te slaan. Wat vindt u?

Meer over
Goede adviezen moeten goed blijven

Goede adviezen moeten goed blijven

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk' in VVP 1-2024) “Financieel advies speelt op verschillende manieren een rol in de samenleving – nu en in de toekomst...

Rode draad bij vergroening

Rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

Adviesproces aan klanten verduurzamen

Adviesproces aan klanten verduurzamen

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP 6-2023) Naast de advisering op financieel gebied verbreedt de adviseur zijn werkterrein door de ESG-richtlijnen naar ook het ecologische...

Slaap lekker door!

Slaap lekker door!

(Paul Burger, Ideële Verzekeringen/AnsvarIdéa, in Ken je vak! VVP 6-2023) Niet de zonnepanelen zelf, maar de randapparatuur en ook ondeugdelijke installatie...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

NVB: "Stel minimum energielabel bij (ver)koop woning verplicht"

NVB: "Stel minimum energielabel bij (ver)koop woning verplicht"

De NVB oppert het wettelijk verplicht stellen van een minimum energielabel bij de (ver)koop van woningen vanaf 2030. "Dat geeft woningeigenaren meer vertrouwen in...