AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

Laptop 4 via Pixabay

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.

De toezichthouder: “Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden kunnen aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten. Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers.

“Het gaat hierbij niet alleen om ouderen of Nederlanders met een migratieachtergrond. Jongeren lukt het bijvoorbeeld vaak wel om handelingen uit te voeren, maar zij hebben hierbij minder oog voor veiligheid. Daarnaast zijn zogenaamde splintervaardigheden een groeiend probleem: sommige mensen kunnen alleen goed omgaan met bepaalde onderdelen van digitalisering. Zo kan iemand misschien wel beeldbellen, maar geen documenten uploaden of een e-mail versturen.”

Uit de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met financiële ondernemingen blijkt dat zij niet altijd zicht hebben op de klanten met beperkte digitale vaardigheden en op de problemen die zij ondervinden. De hulp die deze mensen nodig hebben is volgens de toezichthouder alleen te achterhalen via zorgvuldig onderzoek, waarin deze moeilijk te bereiken groep wordt gehoord.

Rol overheid bij uitbreiding inzet DigiD

Hoewel er al vele initiatieven zijn, is er nog werk aan de winkel om de toegang tot financiële dienstverlening voor Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden te verbeteren. De AFM: “Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van bestaande infrastructuren, bijvoorbeeld van DigiD, is mogelijk veelbelovend. Op dit moment mag DigiD alleen worden gebruikt door overheidsorganisaties of organisaties met een publieke taak. Hier is een rol voor de overheid weggelegd, die de inzet van DigiD reguleert.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ruud van der Vlies - Weadvize 3 maart 2023

Waarom is er niet een potje te maken waarmee mensen pro deo kunnen worden geholpen? En dan niet alleen mensen die te weinig geld hebben om advies in te kopen, maar ook mensen die vastlopen op digitale vaardigheden. Er is duidelijk een maatschappelijk belang. Waarom krijgt een crimineel wel recht op rechtsbijstand (prima overigens en nog steeds liefdewerk oud papier) en een goedwillende burger moet het maar uitzoeken? De frustraties van de andere reageerders is overigens zeer herkenbaar.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 27 januari 2023

Ik typ de reactie van Paul niet over, die is mij uit het hart gegrepen. Gister nog een zeer gefrustreerde 60+ medewerker van een grote levensverzekeraar aan de telefoon, het lukt vanwege systemen, wetten, toezichthouders verkokering in automatisering en autorisatie niet om de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering binnen een half jaar af te handelen. Je zal zo'n polis maar hebben voor noodzakelijk levensonderhoud of aflossing van de hypotheek. De AFM kan beter een rapportje maken hoe wet- en regelgeving heeft gezorgd voor de teloorgang van de laagdrempelige toegang tot een financieel adviseur op de hoek, waar een deur openstaat en een kop koffie klaar. Digitale vaardigheden? 10-20% van de bevolking is functioneel analfabeet, kan geen eenvoudige brief lezen, of een formulier invullen. Daar begint onze dienstverlening.

Arnoud Bosch VDAB-Talent - VDAB-Talent 26 januari 2023

Wat gaat de AFM doen aan de communicatie tussen aanbieders en consumenten. Juist de grote aanbieders zoals banken, energiebedrijven, verzekeraars en telecomondernemingen zien hun afnemers als informatie slaven door: Uw factuur kan u in onze app ophalen. Uw polis(mutatie) kan u in onze app ophalen. Uw brief met wijziging van onze tarieven en voorwaarden kan u ophalen in onze app. Hoewel het logisch lijkt roept dit toch vraagtekens op met betrekking het van aanvaarden van wederzijdse voorwaarden- en wijzigingen en contractuele verplichtingen. De consument heeft een brengplicht wbt de betaling maar dat ontslaat de aanbieder niet van zijn verplichting door een informatieplicht te vervangen van brengen naar een ophaalplicht omdat het strijdig lijkt met het wettelijke regelingen die door de wet opgesteld. Het is jammer dat de AFM hieraan geen aandacht heeft gegeven in haar rapport over digitale vaardigheden.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 26 januari 2023

De financiële sector zijn duidelijk niet de financiële intermediairs. Die schakel is er tussen uit gehaald in een sterk vergrijzende samenleving en bij een steeds groter wordende groep digibeten. Ja, jongeren zijn handig met hun telefoon. Maar meer dan de helft weet niet waar ze mee bezig zijn. Wederom blijkt dat de markt vast loopt. Worden er zinloze duur betaalde rapporten opgesteld voor onderzoek naar effecten die een blind paard kan zien. Neem nou die identificatie via de smartphone 9 van de 10 keer mislukt dit. Ergerlijk en tijdrovend. Een simpele kopie van de ID met handtekening van het intermediair voor echtheid volstaat niet meer. En inderdaad uploaden mislukt op sites. En dan ook nog de arrogantie hebben om geen bevestiging af te geven van hetgeen is geüpload. Onbereikbaarheid voor emails en telefoonverkeer. Ergens weggemoffelt op de website staat de reactie tijd 3 tot 6 weken en dan ook nog weer verlengen. Eindeloos in de wacht wanneer het wel n keer lukt. Laatst 2 uur aan de telefoon gehangen om de juiste medewerker te pakken te krijgen. Naast mij zat de weduwnaar wiens vrouw overleden is na de val van een trap. Van hot naar haar gestuurd. Kennis ontbrak bij de medewerkers en mandaten waren al helemaal ver te zoeken. De organisatie bij banken en verzekeraars is bagger. Binnen halen van de klant, uitmelken en daarna stopt het.

Meer over
AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

De AFM heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot...

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de AFM nodig. Dat kan onder meer het...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

Blijf heer en meester over data

Blijf heer en meester over data

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Weet wat u wilt met data, dat is de vraag die vooraf gaat aan elke andere beslissing op gegevensvlak. Vervolgens...

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (5): Carola Wijkamp-Hermsen

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (5): Carola Wijkamp-Hermsen

Carola Wijkamp-Hermsen, sinds 1 november 2023 directievoorzitter van de Vereende, staat centraal in de vijfde aflevering van de podcastserie ‘De rol van financiële...

De kloof overbruggen tussen adviesbedrijf en IT

De kloof overbruggen tussen adviesbedrijf en IT

(Blog door Stephan de Jong, Directeur Technologie en Digitale Transformatie, en Jan-Pieter van der Helm, Managing Director Verzekeringen (foto) bij IG&H) Intermediairs...