AFM trekt waarschuwingsbrief aan Chris de Bruin in

Chris de Bruijn 2020

De AFM heeft de waarschuwingsbrief ingetrokken die zij eind vorig jaar stuurde aan Chris de Bruin. De financieel adviseur uit Amerongen heeft met succes een klacht bij de toezichthouder ingediend.

De Bruin kreeg de waarschuwingsbrief omdat er – volgens hem buiten zijn invloed om - gedurende een periode van bijna zeven maanden geen BAV was. Na bestudering van alle feiten en omstandigheden acht de AFM het bij nader inzien “niet opportuun om de maatregel van de waarschuwing in stand te laten”.

Een ingetrokken waarschuwing komt niet meer op de bestuurdersmonitor te staan en zal in de toekomst geen rol kunnen spelen bij een onderzoek of een eventuele toetsing van uw betrouwbaarheid of geschiktheid.

Dit laatste was een van de redenen voor De Bruin om een klacht in te dienen. Ook voelde De Bruin zich door AFM-medewerkers onjuist bejegend. Op dit laatste punt krijgt hij overigens geen gelijk. Volgens de AFM hebben de medewerkers juist alle moeite gedaan om het standpunt van de toezichthouders steeds goed uit te leggen.

Andere bewoordingen

Ter zake het verloop van het proces en de afsluiting van het dossier erkent de AFM dat “de communicatie tussen u en de betrokken AFM-medewerkers vollediger, duidelijker en daarmee beter had gekund voor de afsluiting van uw BAV-dossier enerzijds en het geven van een waarschuwing anderzijds. Op dit onderdeel is uw klacht gegrond”.

De AFM noemt het voorstelbaar dat de waarschuwingsbrief als een verrassing kwam, nadat een mailwisseling er op leek te duiden dat het dossier gesloten was. De toezichthouder: “Hoewel dat niet afdoet aan de eerder geconstateerde overtreding, erkent de AFM dat zij andere bewoordingen had kunnen gebruiken om aan te geven dat met de nieuw afgesloten BAV was voldaan aan de wettelijke verplichting op dat moment en dat de geconstateerde overtreding daarmee niet ongedaan kon worden gemaakt. Daarnaast had de AFM moeten aangeven dat de beoordeling van de geconstateerde overtreding opvolgend zou plaatsvinden en u al naar gelang die beoordeling separaat bericht zou ontvangen.”

De Bruin zegt positief verrast te zijn door de uitkomst van de klachtprocedure. “Er bestaat toch nog gerechtigheid.”

Leermomenten

Het dossier levert volgens De Bruin de volgende leermomenten op: “1. Zodra een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een financieel adviseur ophoudt te bestaan, ontvangt de AFM daarvan kennelijk bericht, mogelijk op basis van een renseigneringsverplichting voor de BAV-verzekeraar (alhoewel de AFM dat niet wil aangeven). Op zich niets mis mee, maar de collega’s zijn dus gewaarschuwd.

“2. Dit was een tenenkrommend dossier. Mijn eerdere BAV werd geroyeerd door een BAV-verzekeraar die een puinhoop van zijn eigen administratie had gemaakt. De route van de klacht was de enige resterende route om hier iets aan te doen. Uiteraard heb ik bekeken of er andere juridische mogelijkheden waren. Noch bestuursrechtelijk, noch civielrechtelijk was dat het geval. In tegenstelling tot wat je zou denken (“er is altijd een gang naar de rechter mogelijk”) is dat dus in sommige gevallen (van overheidsoptreden) niet zo en word je afhankelijk van tucht- of klachtprocedures. In dit geval is dat goed uitgepakt, maar dat is niet altijd zo.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 28 juli 2021

''Zodra een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een financieel adviseur ophoudt te bestaan, ontvangt de AFM daarvan kennelijk bericht, mogelijk op basis van een renseigneringsverplichting voor de BAV-verzekeraar (alhoewel de AFM dat niet wil aangeven)." Lijkt me, dat wanneer die Reseigneringsverplichting er volgens de Wet al zou zijn, dat de Bav-verzekeraar dan, net zoals de WAM-verzekeraars altijd de verzekering van een kenteken afmelden bij het RDW bij wanbetaling, de verzekerde moet waarschuwen voor het afmelden van hun betalingsherinneringen. Af- en aanmelding bij het RDW van kenteken bij wijziging van verzekeraars gaat met de stille trom, maar dat de aanmelding van de nieuwe Bav-verzekering is hier kennelijk niet gebeurd., dus zal er ook geen wettelijk opgelegde reseigneringsplicht zijn ................ Er is wel een plicht om incidenten te melden bij de AFM, en het lijkt me dat in dit geval verzekeraar Schouten dit incident gemeld heeft... Als AFM-vergunninghouder De Bruin meent dat hij in deze hoedanigheid in zijn recht staat, dan was hij op zijn beurt verplicht geweest dit incident veroorzaakt -door de puinhoop in de administratie van zijn eigen = vorige verzekeraar -, te melden bij de AFM !!! .................................... ''de AFM daarvan kennelijk bericht, mogelijk op basis van een renseigneringsverplichting voor de BAV-verzekeraar (alhoewel de AFM dat niet wil aangeven). "Op zich (= in principe) niets mis mee" En dat is er mis in Nederland... De gelatenheid van de naïef denkende burger die zich zijn (privacy-)rechten laat afnemen door bijv een overheidsinstelling à la de AFM..

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 28 juli 2021

Om een dergelijk probleem in de toekomst te voorkomen: De verzekeraars verplicht bij AFM laten melden als er een BAV van een financiële dienstverlener wordt beëindigd. AFM dient vervolgens een waarschuwend bericht te sturen naar de adviseur/bemiddelaar cq vragen te stellen.

Meer over
Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel toch weer iets minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Minister Hoekstra stelt voor het percentage...

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht...

AFM uit zorgen over leengedrag koopstarters

AFM uit zorgen over leengedrag koopstarters

De AFM maakt zich zorgen over het leengedrag van koopstarters, zo blijkt uit de Occasional paper 'Koopstarters op de woningmarkt' van september 2021. "Hypotheekschulden...

Alex van Zanten reageert op last onder dwangsom AFM

Alex van Zanten reageert op last onder dwangsom AFM

Hartproblemen waren er volgens Alex van Zanten de oorzaak van dat het hem niet lukte de vragenlijst MMAB en Wwft 2021 (Marktmonitor) tijdig in te vullen. In een...

AFM-boete voor Actuaat Pensioen Services

AFM-boete voor Actuaat Pensioen Services

De AFM heeft een last onder dwangsom van tweeduizend euro per dag (met een maximum van 20.000 euro) opgelegd aan Actuaat Pensioen Services in Amersfoort. Dit omdat...

AFM legt aanbod turbo's aan banden

AFM legt aanbod turbo's aan banden

De AFM gaat het aanbod van turbo’s aan Nederlandse retailbeleggers met ingang van 1 oktober 2021 aan banden leggen. Vanaf die datum komt er een hefboombeperking,...

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners'...

AFM komt met aandachtspunten voor uitbesteding diensten

AFM komt met aandachtspunten voor uitbesteding diensten

Financieel dienstverleners moeten alert zijn op de risico’s die komen kijken bij het uitbesteden van belangrijke en kritieke activiteiten. Mocht zich een incident...

Contactgroep Automatisering ondersteunt pleidooi AFM

Contactgroep Automatisering ondersteunt pleidooi AFM

De Stichting Contactgroep Automatisering deelt de visie die de AFM dinsdag neerlegde in het rapport ‘Aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware’. ...

AFM: "Financieel advies blijft specialistenwerk ondanks goede adviessoftware"

AFM: "Financieel advies blijft specialistenwerk ondanks goede adviessoftware"

Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig. De AFM onderzocht een...