Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

euro's via Pixabay 4

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel twee miljard euro uit om mensen met een krappe beurs te ondersteunen. Een van de manieren om dat via de belastingen te doen is het verhogen van de arbeidskorting met 115 euro. Ook gaat er een streep door het halveren van de jonggehandicaptenkorting en wordt de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting voor mensen in de bijstand in 2024 bevroren. Met deze maatregelen houden mensen rond het minimuminkomen netto meer over per maand. 

Ook gezinnen met kinderen gaan erop vooruit. Het kindgebonden budget gaat omhoog met maximaal 750 euro voor het eerste kind, met maximaal 883 euro voor het tweede en volgende kind en met 400 euro voor kinderen tussen twaalf en zeventien jaar. Vanaf 2025 past het kabinet het toeslagpartnerbegrip aan. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat grootouders die bij hun kind gaan wonen in een mantelzorgsituatie, niet meer gekort worden op hun toeslagen.

Het kabinet heeft daarnaast de keuze gemaakt om het aanvangspunt voor het toptarief van de inkomstenbelasting, de tweede en derde schijf voor gepensioneerden niet volledig te indexeren met de inflatiestijging maar wel met 3,55 procent. Mensen met een hoger inkomen gaan hierdoor iets meer inkomstenbelasting betalen.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer

Het kabinet verhoogt ook de onbelaste reiskostenvergoeding van 21 naar 23 cent per kilometer en maakt het voor werkgevers makkelijker om OV-abonnementen te verstrekken aan werknemers. De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt daarom verruimd en is er geen belasting verschuldigd als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.

Er worden financiële tegenvallers verwacht in de geraamde opbrengst van de wereldwijde minimum winstbelasting voor multinationals van vijftien procent (Pijler 2) en het uitstel van het nieuwe stelsel van box 3 van 2026 naar 2027. Besloten is om de mkb-winstvrijstelling te verlagen van veertien naar 12,7 procent. Door deze vrijstelling hebben (IB-)ondernemers nu een lagere belastingdruk dan werknemers. "Met de verlaging van het percentage verkleinen we het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting. Vooral ondernemers met een hoger inkomen betalen hierdoor belasting over een groter deel van hun winst of inkomen", aldus het kabinet.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...

Al in 2020 tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

Al in 2020 tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

Het kabinet haalt in 2020 1,7 miljard euro aan geplande lastenverlichtende maatregelen naar voren. Daarmee komt er al in 2020 een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting,...

Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Staatssecretaris Snel wil niet morrelen aan de wijziging van de vrijstelling schenkbelastingvoor de eigen woning uit 2017. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen....

Eigen schuld dikke bult...

Eigen schuld dikke bult...

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte...

Fiscale claim niet verzilverd...

Fiscale claim niet verzilverd...

Uit het arrest Kostov kan niet worden afgeleid dat een btw-plichtige natuurlijke persoon zonder meer elke incidentele handeling onder bezwarende titel verricht in...

Te (luipaard)bont...

Te (luipaard)bont...

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont. Belanghebbende heeft in...

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro...