Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Kifid (logo)

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro van zijn adviesvergoeding terugbetalen aan de klant (uitspraak 2017-081).

Tussen consument en adviseur (Goedkopehypotheek.nl) is een overeenkomst van opdracht gesloten uit hoofde waarvan de adviseur heeft geadviseerd en bemiddeld bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening van consument. Voor deze diensten is tussen partijen afgesproken dat een honorarium van 2.750 euro verschuldigd zou zijn. Consument klaagt erover dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht. Naar het oordeel van de Commissie moet worden aangenomen dat de adviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht, daar "de adviseur de fiscaliteit, naast in cijfers, niet duidelijk in woorden in het adviesrapport heeft uitgewerkt". Gelet op het vorenstaande is het naar het oordeel van de Commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag dat tussen partijen is overeengekomen. De Commissie beslist dat de adviseur een bedrag van 500 euro aan de consument dient te vergoeden.

De Commissie: "De fiscaliteit is in het kader van een hypothecaire geldlening van groot belang en betreft een van de hoofd bestanddelen. Van de Adviseur mocht in het onderhavige geval worden verwacht dat de fiscaliteit, naast de cijfers, duidelijk in woorden zou worden uitgewerkt."

Het verweer van de adviseur hield dus geen stand. Dat luidde: "Het adviesrapport is volledig en voldoende duidelijk, ook ten aanzien van de fiscaliteit. In het adviesrapport is een hele paragraaf opgenomen over de fiscale aftrek. Het is aangegeven in cijfers en daarnaast doorberekend in de maandlasten."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie...

Blijf bij uw leest

Blijf bij uw leest

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN JAARVERSLAG – In het medio april verschenen jaarverslag 2018 geeft Kifid een aantal tips voor financiële dienstverleners,...