Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Document via Pixabay

Volgens Adfiz is automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk onder de AVG. De organisatie roept adviseurs op er melding van te maken als aanbieders niet meewerken.

Adfiz op haar site: "Met enige regelmaat hebben we in de afgelopen maanden klachten ontvangen dat aanbieders essentiële klantinformatie niet meer, of niet meer automatisch, delen met de adviseur. Aanbieders beroepen zich hierbij op de gewijzigde privacyregels. Ze geven aan dat de klantinformatie alleen nog is op te vragen bij de klant zelf of verkregen kan worden met een machtiging van de klant. 

"Loop je in je dagelijkse praktijk nog tegen deze situatie aan, meld het ons dan. Wij willen graag vernemen wat de stand van zaken op dit moment is. Wij menen dat het automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk is op grond van de nieuwe regels. In gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens zijn we bevestigd in deze interpretatie. Bij melding schrijven we de betreffende aanbieder aan. Wij wijzen erop dit geen goede zaak is, omdat het advies aan de klant hierdoor schade kan oplopen. 

Bij situaties die eerder bij ons zijn gemeld zijn, blijkt dat het gaat om het niet meer delen van informatie als aangevraagde (kopie) offertes, (gewijzigde) polissen, berichten gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid, uitkeringsbericht arbeidsongeschiktheid, informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, informatie uit portalen."

Adfiz heeft een modelbrief opgesteld waarmee leden ook zelf de aanbieder kunnen wijzen op het onjuist interpreteren van de AVG.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 24 april 2019

Uiteraard moeten aanbieders vooraf aan hun klanten toestemming vragen (en de mogelijkheid bieden dit later te wijzigen) voor inzage, delen, downloaden, wijzigen en verwijderen van hun persoonsgegevens, productgegevens, betaalgegevens en documenten aan derden. Dit is de basis van de AVG https://elkaarverzekeren.nl/Sys/Login

Meer over
Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz gaat in gesprek met ASR Hypotheken, dat aankondigde te stoppen met rentemiddeling. Adfiz: "Op 20 mei heeft ASR Hypotheken naar adviseurs een e-mail gestuurd...

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei presenteert DPO Network de uitkomsten van het AVG-onderzoek dat zij onder...

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen...

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Adfiz raadt haar leden aan om zich niet overhaast uit te schrijven uit het Nationaal Regime.En zich al helemaal niet te laten opjagen door de datum van 31 mei die...

Stappenplan actief klantbeheer

Stappenplan actief klantbeheer

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Maar hoe pak je dit aan zodat het...

Finis coronat opus

Finis coronat opus

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) De kroon op het werk komt aan het eind van de rit. Diezelfde instelling zie ik bij adviseurs die aan de slag gaan met actief...