Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Document via Pixabay

Volgens Adfiz is automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk onder de AVG. De organisatie roept adviseurs op er melding van te maken als aanbieders niet meewerken.

Adfiz op haar site: "Met enige regelmaat hebben we in de afgelopen maanden klachten ontvangen dat aanbieders essentiële klantinformatie niet meer, of niet meer automatisch, delen met de adviseur. Aanbieders beroepen zich hierbij op de gewijzigde privacyregels. Ze geven aan dat de klantinformatie alleen nog is op te vragen bij de klant zelf of verkregen kan worden met een machtiging van de klant. 

"Loop je in je dagelijkse praktijk nog tegen deze situatie aan, meld het ons dan. Wij willen graag vernemen wat de stand van zaken op dit moment is. Wij menen dat het automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk is op grond van de nieuwe regels. In gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens zijn we bevestigd in deze interpretatie. Bij melding schrijven we de betreffende aanbieder aan. Wij wijzen erop dit geen goede zaak is, omdat het advies aan de klant hierdoor schade kan oplopen. 

Bij situaties die eerder bij ons zijn gemeld zijn, blijkt dat het gaat om het niet meer delen van informatie als aangevraagde (kopie) offertes, (gewijzigde) polissen, berichten gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid, uitkeringsbericht arbeidsongeschiktheid, informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, informatie uit portalen."

Adfiz heeft een modelbrief opgesteld waarmee leden ook zelf de aanbieder kunnen wijzen op het onjuist interpreteren van de AVG.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 24 april 2019

Uiteraard moeten aanbieders vooraf aan hun klanten toestemming vragen (en de mogelijkheid bieden dit later te wijzigen) voor inzage, delen, downloaden, wijzigen en verwijderen van hun persoonsgegevens, productgegevens, betaalgegevens en documenten aan derden. Dit is de basis van de AVG https://elkaarverzekeren.nl/Sys/Login

Meer over
Zorgcollectiviteiten herzien

Zorgcollectiviteiten herzien

Veel zorgverzekeraars zoeken volgens Adfiz op dit moment actief contact met adviseurs en contractanten over de herziening van de collectiviteit. Dat schrijft Adfiz...

AVG niet van toepassing op overleden personen

AVG niet van toepassing op overleden personen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor...

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz roept adviseurs op te werken met het uniform uitvraagformulier WGA ERD. "Wij ontvangen signalen uit de markt", aldus de organisatie, "dat sommige adviseurs...

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Heeft u een of meer bekende Nederlanders als klant? Let er dan extra goed op dat u zich houdt aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga Ziekenhuis...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"In onze consultatiereactie", aldus Adfiz, "hebben we vooral aandacht gevraagd voor de groeiende zorg dat aanbieders klantgegevens regelmatig niet meer delen met...