CFD dringt aan op minder regeldruk

Edwin Herdink en minister

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat in Nederland. Na afloop had CFD-voorzitter Edwin Herdink nog een een-op-een gesprek met minister Adriaansens. Daarin uitte hij zijn zorgen over de almaar groeiende toezichtstaken en kosten van de AFM. 

Herdink: "Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben wij intermediairs uitgenodigd online te reageren op een aantal open vragen. Wij ontvingen een kleine 90 reacties. Uit die reacties heeft CFD de belangrijkste conclusies samengevat in een verslag, dat we aan de ministers hebben aangeboden."

Die conclusies zijn: voor het MKB-segment in de branche worden administratieve lasten eerder zwaarder dan lichter, de terugkerende examenverplichting blokkeert nieuwe instroom van net afgestuurden en ander jong talent, het toezicht schiet door, de nadelen van het provisieverbod op financieel complexe producten zijn nooit opgepakt door de ministeries, ondanks plechtige beloftes van opeenvolgende ministers is er nog steeds geen level playing field tussen intermediairs en directe aanbieders, meer aandacht voor verduurzaming van de branche is gewenst. Verder: "De slechtste beslissingen van de politiek in onze sector, die eigenlijk direct moeten worden teruggedraaid of aangepast, zijn: de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent (zeer veel klachten van consumenten), de oneigenlijke discussie over actieve provisietransparantie voor schadeproducten, het aanhoudende beloningsverbod op essentiële financiele producten, het afschaffen van fiscaalvriendelijke financiële producten, en het huidige examen/diplomastelsel."

Regeldruk verminderen

CFD was uitgenodigd om in de deelsessie met minister Adriaansens het debat aan te gaan. Herdink: "We troffen een minister die zich open opstelde, waardevolle feedback gaf en ondanks haar demissionaire status opvallend gepassioneerd was."

Regeldruk was een belangrijk gespreksthema. Herdink: "Wij gaven als voorbeeld dat ondanks alle toezeggingen dat de regels minder zouden worden, bijvoorbeeld het hypotheekrapport voor de klant elk jaar ongeveer een centimeter dikker wordt. Vanuit het ministerie probeert men nu in kaart te brengen hoe alle schakels in het proces werken en hoe dat verbeterd kan worden, om de regeldruk daadwerkelijk te verminderen en verzwaring van regels in de keten te voorkomen. Wij hebben gevraagd het Ondernemerspanel EZK, waarvan CFD deel uitmaakt, te betrekken bij de voorbereiding, analyse, implementatie en evaluatie van nieuwe regels. Een suggestie die de minister ter plekke heeft aangenomen en wil opnemen in de procedures."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte...

Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

(Opinie Bert Sonneveld in VVP 2-2024) Veel van wat uit ‘Brussel’ komt – de EU-wetgeving – heeft goede bedoelingen, maar over de uitvoerbaarheid...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

"Regeldruk voor financiële instellingen blijft toenemen"

"Regeldruk voor financiële instellingen blijft toenemen"

Ook de komende jaren zal de financiële sector moeten blijven voldoen aan nieuwe, complexe regelgeving. Aldus Projective Group, die de relevante wet- en regelgeving...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...