Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

Opinie Bert Sonneveld

(Opinie Bert Sonneveld in VVP 2-2024) Veel van wat uit ‘Brussel’ komt – de EU-wetgeving – heeft goede bedoelingen, maar over de uitvoerbaarheid is niet goed nagedacht. Ja, de Europese regeldruk moet minder. Nee, dat betekent niet meer vrijheid blijheid; sommige zaken kunnen we veel beter in EU-verband regelen. Laten we zorgen dat vooral rapportagevereisten en administratieve lasten minder worden.

Veel van de wetten en regels waar we in Nederland mee te maken hebben en krijgen, komen uit Brussel. ‘Brussel’ maakt Verordeningen, Richtlijnen, Besluiten, Aanbevelingen, Adviezen, Gedelegeerde handelingen en Uitvoeringshandelingen. Sommige zijn geheel bindend vanaf hun inwerkingtreding en gelden automatisch en op dezelfde manier in alle EU-landen. Andere zijn niet bindend. Richtlijnen, als derde categorie, moeten de EU-landen zelf omzetten in nationale wetgeving die tot hetzelfde doel leidt.

In mijn visie moet ‘Brussel’ meer aandacht geven aan de uitvoerbaarheid van EU-wetten. Zo moet altijd de proportionaliteit meegewogen worden; van grote bedrijven mag meer worden verwacht. Ook moet de effectiviteit van EU-wetten een hogere prioriteit krijgen; het moet beter worden voor consument, adviseur en bank of verzekeraar.

Als financieel dienstverlener heb je invloed op ‘Brussel’. Meer dan wel eens wordt gedacht. Bijvoorbeeld via jouw stem op een politieke partij bij Tweede Kamerverkiezingen en daardoor via de ministers die naar Europa gaan om de Nederlands belangen te behartigen. Maar ook door zelf in te spreken bij een online raadpleging van de Europese Commissie of dat te laten doen door bijvoorbeeld Adfiz, NVGA of Verbond van Verzekeraars. En invloed door vooral niet te vergeten om te gaan stemmen op 6 juni aanstaande, want dan zijn er weer verkiezingen voor het Europese parlement.

Te streng en te ambitieus

Als iedereen het in meerderheid mee eens is, ligt er soms een EU-wet die vanuit hele goede bedoelingen is gemaakt. Maar door alle compromissen is er onvoldoende nagedacht over de uitvoerbaarheid. Denk maar terug aan 25 mei 2018, de dag waarop de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inging. Het was voor organisaties best lastig een goede vertaling te maken van wat er bedoeld was en om daar in de praktijk aan te voldoen. Er moest gewacht worden op jurisprudentie. En in de tussentijd hebben heel veel consultants er een goede boterham aan verdiend. Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

Veel bedrijven in de financiële dienstverlening krijgen de komende twee jaar te maken met Brusselse richtlijnen: CSRD, DORA en FIDA.

CSRD verplicht grote ondernemingen in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens en milieu. In dit onderdeel van de Europese Green Deal gaat het nu vooral om de rapportageverplichting. De hoop is dat dit helpt bij de bewustwording. Maar is dat zo? De tijd die ondernemingen hier aan moeten besteden, gaat niet zitten in het verminderen van de CO2uitstoot of verbeteringen van een van de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs). Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

DORA wil de weerbaarheid tegen cyberdreigingen Europabreed verbeteren. Het Verbond heeft gepleit “voor regels die verzekeraars eenvoudig kunnen vertalen naar maatregelen die operationeel én financieel uitvoerbaar zijn” en vindt “dat de regels onvoldoende (…) proportioneel zijn en dus te weinig rekening houden met de specifieke omvang en risico’s van verzekeraars”. Eens. Van kleine(re) bedrijven moet minder worden verwacht. Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

FIDA wil klanten van financiële dienstverleners (dus ook van het intermediair) meer controle geven over hun eigen gegevens; om op Open Insurance voorbereid te zijn. Deze innovatieve producten en diensten kunnen voordelen hebben voor de consument, de sector en het toezicht, maar brengt zeker ook grote risico’s met zich mee. Ook nu weer: voorgestelde tijdlijnen zijn te streng en te ambitieus. Goed idee. Slecht uitvoerbaar.

‘Plannen zijn pas goed als ze ook uitgevoerd kunnen worden’

Meer maatwerk

Ja, ik ben voorstander van de grote problemen samen aanpakken, maar... let dus wel op die uitvoerbaarheid, want anders worden het loze wetten inderdaad! Europese wetgeving moet meer maatwerk bieden. Plannen zijn pas goed als ze ook uitgevoerd kunnen worden.

Op 6 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Het moment om uw stem in Europa te laten horen!

Bert Sonneveld is kandidaat-Europarlementariër voor het CDA bij de verkiezingen van 6 juni 2024. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Lambert Becks - Qees 15 mei 2024

Begrijp ik het goed dat meerdere politici hier een kans krijgen hun plannen te ontvouwen. Hesther Bais bijvoorbeeld. Van haar zou ik graag een artikel of opiniestuk hier willen lezen. Zij heeft nagedacht over mn. de financiële diensten.

Meer over
"Regeldruk voor financiële instellingen blijft toenemen"

"Regeldruk voor financiële instellingen blijft toenemen"

Ook de komende jaren zal de financiële sector moeten blijven voldoen aan nieuwe, complexe regelgeving. Aldus Projective Group, die de relevante wet- en regelgeving...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

Zomerserie, deel 12: Bert Sonneveld

Zomerserie, deel 12: Bert Sonneveld

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Zelfwaardering in plaats van zelfontkenning

Zelfwaardering in plaats van zelfontkenning

(Redacteur Toon Berendsen in VVP 2) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op...

“Provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt”

“Provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt”

Door de gepercipieerde lage waardering van het adviesvak worden assurantieadviseurs weerhouden om af te stappen van provisie en in plaats daarvan zelf hun werkzaamheden...

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

Wiertsema (Adfiz): professionaliteit in plaats van regeldruk

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot minder regeldruk. Wiertsema: “Met wat meer vertrouwen in elkaar en elkaars professionaliteit...

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

De Federatie van Assurantieclubs organiseert samen met de assurantieclubs op 19 mei een hybride evenement met als onderwerp ‘#FvActueel: adviseren en ethiek’. Voorzitter...

Bert Sonneveld: zuinig zijn op aarde en elkaar

Bert Sonneveld: zuinig zijn op aarde en elkaar

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Sonneveld (FvA): “Actieve provisietransparantie nu al oppakken”

Sonneveld (FvA): “Actieve provisietransparantie nu al oppakken”

Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs, roept adviseurs op nu al werk te maken van actieve provisietransparantie. Sonneveld in zijn maandcolumn...

FvActueel: iedere adviseur kan rol spelen in pensioenvraagstukken

FvActueel: iedere adviseur kan rol spelen in pensioenvraagstukken

"Iedere financieel adviseur kan een rol spelen om klanten te helpen met de pensioenvragen die er spelen. Om het gesprek over pensioen te openen is zeker geen Wft-pensioen...