CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

Paraplu's via Pixabay bescherming

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de praktijk ook mogelijk te maken.

CFD wijst er op dat de politiek tien jaar geleden de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies heeft beperkt tot uitsluitend advies/bemiddeling bij hypotheken en dat door het provisieverbod op complexe financiële producten tegelijk ook gesubsidieerd (gratis) advies is verdwenen. Bovendien zijn de markten voor pensioenadvies, vermogens -en spaaradvies en advies over de financiële risico's bij overlijdenn, vooral in de midden en lagere inkomensklassen, compleet ingestort, aldus CFD. "Pro-actief integraal financieel advies is vooral een luxe voor de top 10% inkomens geworden. Hierdoor zijn inmiddels miljoenen consumenten zich niet meer bewust van de financiële risico’s die ze lopen."

Volgens CFD is dit ook zichtbaar in de markt. "Het pensioen blijkt vaak te laag om de vaste lasten goed te kunnen betalen, we zien steeds vaker onderverzekering bij uitvaartkosten en gedwongen verhuizingen na overlijden partner, omdat er een inkomen wegvalt waar geen solide verzekeringsdekking tegenover staat. Dit laatste is vooral nijpend, omdat er voor de langstlevende partner ook geen huurhuis beschikbaar is en een koopwoning op één inkomen onhaalbaar blijkt. Maar dat verbleekt allemaal bij de situatie waarin we nu verkeren. Er is de komende jaren sprake van een ‘perfecte storm’", zo stelt CFD.

De CFD wijst onder meer op de omslag naar een nieuw pensioenstelsel, instortingsgevaar van de huizenmarkt, de energiecrisis, superinflatie, de faillissementsgolf in het MKB, de bubbel op de aandelenmarkten, de te ver doorgeschoten mondiale schuldeconomie en de toenemende extra financiële druk bij gezinnen om de klimaatproblematiek aan te pakken. Volgens CFD staan we aan het begin van een diepe crisis.

CFD: "Onafhankelijk financieel advies is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Er zijn duizenden gekwalificeerde onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland die door eerdere politieke maatregelen niet meer aan tafel komen bij consumenten om ze te helpen hun financiële risico’s beter af te dekken, spaarvermogens inflatiebestendiger te maken en ondersteuning kunnen bieden bij belangrijke pensioenkeuzes. Daarbovenop zijn steeds meer financieel adviseurs kundig op het gebied van advies over verduurzaming van de woning, inclusief de financiering daarvan. Dat kan de energietransitie belangrijk versnellen. De bottleneck is echter dat consumenten niet voor financieel advies willen betalen. Vaak omdat ze zelf de risico’s niet kunnen inschatten, of omdat het geld er eenvoudigweg niet voor is."

OPROEP
Daarom roept CFD alle politici op om een lans te breken voor een nieuwe vorm van financiering van financieel advies. "Een vorm waarbij de verzekeraars (bijvoorbeeld uit een algemene pot) een vergoeding aan consumenten betalen voor een onafhankelijk financieel advies én waarbij de kosten van financieel advies weer aftrekbaar worden in de IB-aangifte. Daarnaast kunnen onafhankelijk financieel adviseurs met vaste bedragen werken voor een basisadvies (met AFM-adviesleidraden als uitgangspunt) voor de verschillende adviesgebieden."

Volgens CFD is er sprake van een unieke win/win/win/win situatie. "Consumenten kunnen zich beter beschermen dankzij professioneel en onafhankelijk advies. De staat beschermt haar burgers beter tegen de crisis en kan de energietransitie versnellen. De financieel adviseurs kunnen hun opgebouwde expertise breder inzetten en een sterkere branche vormen. Verzekeraars/aanbieders leveren producten die het beste bij de klant passen en verdienen hun investering terug door actiever gebruik van hun producten."

CFD zegt hierover met het Ministerie van Financiën in gesprek te gaan. "Samen met andere partijen kunnen we dan een blauwdruk ontwikkelen voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies voor consumenten."

Reactie toevoegen

 
CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD is een samenwerking aangegaan met SHED Expertise. Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige...

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD heeft een digitale ledenkaart ontwikkeld. "Door onze leden digitaal in kaart te brengen, kunnen oriënterende consumenten snel de weg vinden...

CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...