CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

Paraplu's via Pixabay bescherming

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de praktijk ook mogelijk te maken.

CFD wijst er op dat de politiek tien jaar geleden de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies heeft beperkt tot uitsluitend advies/bemiddeling bij hypotheken en dat door het provisieverbod op complexe financiële producten tegelijk ook gesubsidieerd (gratis) advies is verdwenen. Bovendien zijn de markten voor pensioenadvies, vermogens -en spaaradvies en advies over de financiële risico's bij overlijdenn, vooral in de midden en lagere inkomensklassen, compleet ingestort, aldus CFD. "Pro-actief integraal financieel advies is vooral een luxe voor de top 10% inkomens geworden. Hierdoor zijn inmiddels miljoenen consumenten zich niet meer bewust van de financiële risico’s die ze lopen."

Volgens CFD is dit ook zichtbaar in de markt. "Het pensioen blijkt vaak te laag om de vaste lasten goed te kunnen betalen, we zien steeds vaker onderverzekering bij uitvaartkosten en gedwongen verhuizingen na overlijden partner, omdat er een inkomen wegvalt waar geen solide verzekeringsdekking tegenover staat. Dit laatste is vooral nijpend, omdat er voor de langstlevende partner ook geen huurhuis beschikbaar is en een koopwoning op één inkomen onhaalbaar blijkt. Maar dat verbleekt allemaal bij de situatie waarin we nu verkeren. Er is de komende jaren sprake van een ‘perfecte storm’", zo stelt CFD.

De CFD wijst onder meer op de omslag naar een nieuw pensioenstelsel, instortingsgevaar van de huizenmarkt, de energiecrisis, superinflatie, de faillissementsgolf in het MKB, de bubbel op de aandelenmarkten, de te ver doorgeschoten mondiale schuldeconomie en de toenemende extra financiële druk bij gezinnen om de klimaatproblematiek aan te pakken. Volgens CFD staan we aan het begin van een diepe crisis.

CFD: "Onafhankelijk financieel advies is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Er zijn duizenden gekwalificeerde onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland die door eerdere politieke maatregelen niet meer aan tafel komen bij consumenten om ze te helpen hun financiële risico’s beter af te dekken, spaarvermogens inflatiebestendiger te maken en ondersteuning kunnen bieden bij belangrijke pensioenkeuzes. Daarbovenop zijn steeds meer financieel adviseurs kundig op het gebied van advies over verduurzaming van de woning, inclusief de financiering daarvan. Dat kan de energietransitie belangrijk versnellen. De bottleneck is echter dat consumenten niet voor financieel advies willen betalen. Vaak omdat ze zelf de risico’s niet kunnen inschatten, of omdat het geld er eenvoudigweg niet voor is."

OPROEP
Daarom roept CFD alle politici op om een lans te breken voor een nieuwe vorm van financiering van financieel advies. "Een vorm waarbij de verzekeraars (bijvoorbeeld uit een algemene pot) een vergoeding aan consumenten betalen voor een onafhankelijk financieel advies én waarbij de kosten van financieel advies weer aftrekbaar worden in de IB-aangifte. Daarnaast kunnen onafhankelijk financieel adviseurs met vaste bedragen werken voor een basisadvies (met AFM-adviesleidraden als uitgangspunt) voor de verschillende adviesgebieden."

Volgens CFD is er sprake van een unieke win/win/win/win situatie. "Consumenten kunnen zich beter beschermen dankzij professioneel en onafhankelijk advies. De staat beschermt haar burgers beter tegen de crisis en kan de energietransitie versnellen. De financieel adviseurs kunnen hun opgebouwde expertise breder inzetten en een sterkere branche vormen. Verzekeraars/aanbieders leveren producten die het beste bij de klant passen en verdienen hun investering terug door actiever gebruik van hun producten."

CFD zegt hierover met het Ministerie van Financiën in gesprek te gaan. "Samen met andere partijen kunnen we dan een blauwdruk ontwikkelen voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies voor consumenten."

Reactie toevoegen

 
CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...