Cfd wraakt onderzoekers Risseeuw en de Jong

CFD logo nieuw

CFD heeft bij Financiën bezwaar gemaakt tegen betrokkenheid van onderzoekers Peter Risseeuw en Fred de Jong bij de evaluatie van het provisieverbod.

CFD in haar nieuwsbrief: "Om niet in een soortgelijke strik als 2010 terecht te komen, heeft CFD bij Financiën bezwaar gemaakt tegen de betrokkenheid van Peter Risseeuw (2010, auteur SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie provisieregels complexe producten) en Fred de Jong (2016, auteur Tussenpersoon zonder provisie). Dit omdat naar inzicht van CFD beide partijen vooringenomen zijn en hun onafhankelijkheid daardoor dubieus is. In het belang van de consument en zijn adviseur zal CFD de aanbesteding dan ook nauwlettend volgen omdat er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van de bij deze evaluatie betrokken onderzoekers."

 

SEO-rapport

Inmiddels is door Financiën de evaluatie gestart en aan de Tweede Kamer toegezegd per 2017. De onderzoeksopdracht zal begin 2017 worden uitgezet en voor de zomer zijn afgerond.

Het ministerie heeft een 'longlist' met onderzoeksvragen opgesteld, welke eerder dit jaar ter consultatie is voorgelegd aan belangenpartijen, waaronder CFD. CFD: "Eén van de centrale vragen hierin is: in hoeverre heeft de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening plaatsgevonden? Waarbij men zich ook afvraagt hoe de kwaliteit van het advies zich daarbij heeft ontwikkeld. Deze centrale vraag ligt in het verlengde van het al eerder door CFD zeer bekritiseerde SEO-rapport uit 2010, waarin het intermediair werd beschuldigd van misselling en kennisgebrek, zonder dat dit objectief meetbaar was. Toch is dit rapport de basis geweest voor het huidige provisieverbod en het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk."

Reactie toevoegen

 
Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...