Cfd wraakt onderzoekers Risseeuw en de Jong

CFD logo nieuw

CFD heeft bij Financiën bezwaar gemaakt tegen betrokkenheid van onderzoekers Peter Risseeuw en Fred de Jong bij de evaluatie van het provisieverbod.

CFD in haar nieuwsbrief: "Om niet in een soortgelijke strik als 2010 terecht te komen, heeft CFD bij Financiën bezwaar gemaakt tegen de betrokkenheid van Peter Risseeuw (2010, auteur SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie provisieregels complexe producten) en Fred de Jong (2016, auteur Tussenpersoon zonder provisie). Dit omdat naar inzicht van CFD beide partijen vooringenomen zijn en hun onafhankelijkheid daardoor dubieus is. In het belang van de consument en zijn adviseur zal CFD de aanbesteding dan ook nauwlettend volgen omdat er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van de bij deze evaluatie betrokken onderzoekers."

 

SEO-rapport

Inmiddels is door Financiën de evaluatie gestart en aan de Tweede Kamer toegezegd per 2017. De onderzoeksopdracht zal begin 2017 worden uitgezet en voor de zomer zijn afgerond.

Het ministerie heeft een 'longlist' met onderzoeksvragen opgesteld, welke eerder dit jaar ter consultatie is voorgelegd aan belangenpartijen, waaronder CFD. CFD: "Eén van de centrale vragen hierin is: in hoeverre heeft de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening plaatsgevonden? Waarbij men zich ook afvraagt hoe de kwaliteit van het advies zich daarbij heeft ontwikkeld. Deze centrale vraag ligt in het verlengde van het al eerder door CFD zeer bekritiseerde SEO-rapport uit 2010, waarin het intermediair werd beschuldigd van misselling en kennisgebrek, zonder dat dit objectief meetbaar was. Toch is dit rapport de basis geweest voor het huidige provisieverbod en het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD pleit voor garantieregeling verzekeringen

CFD wil dat het kabinet samen met het Verbond van Verzekeraars een garantieregeling opzet voor alle verzekerden die financieel getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen...

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD wil verlenging PE-termijn

CFD verzoekt Financiën om verlenging van de PE-examentermijn voor die adviseurs die voor 01-04-2020 een examen hadden gepland. Indien dit niet uitvoerbaar is,...

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

CFD prolongeert WOZ-bezwaarloket

Per 1 februari prolongeert CFD het WOZ-bezwaarloket. CFD: "Dit loket stelt uw klanten in staat om op zeer eenvoudige wijze een professioneel WOZ-bezwaarschrift in...

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

Vertrouwensrelatie had altijd al de toekomst

(door Edwin Herdink, voorzitter CFD) Het is wat mij persoonlijk betreft kristalhelder. De klant heeft het meeste vertrouwen in de financieel adviseur en daar ligt...

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD: "Partiële transparantie = perverse transparantie"

CFD schrijft zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen....

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

CFD roept intermediair op zich aan te melden voor Actieplan Consumentenkeuzes

"De mogelijkheid die het intermediair nu geboden wordt om hun kennis en ervaring in te zetten, ten gunste van financieel kwetsbare consumenten, is een unieke gelegenheid...