Commissie van Beroep Kifid verduidelijkt uitleg ‘onvoorziene en onverwachte’ gebeurtenis

Kantoor Kifid

(Commissie van Beroep Kifid, bindende uitspraak CvB 2023-0032) Unigarant heeft in beroepsprocedure bij Kifid bezwaar gemaakt tegen een uitspraak van de Geschillencommissie waarin is gesteld dat de begrippen ‘onvoorzien’ en ‘onverwacht’ subjectief moeten worden uitgelegd. Het gaat in dit geval over de Bijzonder Voorwaarden van een inboedelverzekering van een consument bij Unigarant. De verzekeraar bestrijdt dat het bij de uitleg van de voorwaarden alleen zou gaan om wat de verzekerde verwachtte en waarmee deze rekening hield. Ter onderbouwing verwijst de verzekeraar naar een uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen van 16 december 2002, waaruit zou zijn af te leiden dat een subjectieve uitleg juist niet van toepassing kan zijn.

De Commissie van Beroep betrekt bij haar beoordeling een andere uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen van 24 januari 2000. Daarin is, kort samengevat, overwogen dat een verzekeringnemer een ‘onvoorziene’ schade ook zou kunnen begrijpen als een schade als gevolg van een menselijke fout waarmee de verzekeringnemer in redelijkheid geen rekening heeft gehouden. Die uitspraak heeft geleid tot de aanbeveling aan verzekeraars om dit soort dekkingsvoorwaarden nader uit te leggen. De Commissie van Beroep constateert dat Unigarant deze aanbeveling heeft opgevolgd door in artikel 25 van de Bijzondere Voorwaarden een opsomming te geven van welke schade als gevolg van water/stoom wél is verzekerd en welke niet.

De aanbeveling dekkingsomschrijvingen te verduidelijken is echter niet opgevolgd als het gaat om artikel 26 van de Bijzondere Voorwaarden. Dat is het artikel waarop de verzekeraar zich in deze klachtzaak heeft beroepen bij het afwijzen van de schadeclaim van de consument. In artikel 26 van de voorwaarden is bepaald dat de inboedel is verzekerd voor schade door ‘andere van buitenkomende schadeoorzaken’. Daarmee is bedoeld ‘een onvoorziene, plotseling en onverwachte’, zo blijkt uit het vervolg van artikel 26. Hiermee kan er bij een verzekeringnemer onduidelijkheid bestaan over wat een ‘onvoorziene en onverwachte gebeurtenis’ is, aldus de Commissie van Beroep. De verzekeraar maakt in artikel 26 niet duidelijk dat schade die het gevolg is van eigen schuld van de verzekeringnemer niet gedekt is.

Volgens de consumenten in deze klachtzaak is de schade ‘onvoorzien en onverwacht’ omdat er sprake was van een ongeluk. Zij hebben de kraan per ongeluk open laten staan, maar dat niet gemerkt omdat het water was afgesloten; zij hebben er geen rekening mee gehouden dat het water later weer uit de kraan zou gaan stromen en dat daarom de stop uit de gootsteen moest worden gehaald.

Alles afwegende ziet de Commissie van Beroep onvoldoende objectieve aanknopingspunten om de begrippen ‘onvoorzien en onverwacht’ zo strikt uit te leggen dat schade als gevolg van eigen schuld onder de voorwaarden van deze verzekering niet gedekt zou zijn. Nu de voorwaarde waar de verzekeraar zich op beroept voor meerdere uitleg vatbaar is, geldt volgens de contra proferentem-regel de voor de consument meest gunstige uitleg.  Wanneer de verzekeraar ‘onvoorzien en onverwacht’ strikter wil toepassen, dan zal zij haar voorwaarden op dit punt moeten aanpassen en verduidelijken.

Met deze uitspraak is niet gezegd dat ‘onvoorzien en onverwacht’ subjectief moeten worden uitgelegd. Het gaat erom dat wanneer begrippen in de polisvoorwaarden onvoldoende duidelijk zijn, consumenten er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de polis dekking biedt.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

(Commissie van Beroep Kifid, uitspraak 2023-0004-1) Banken mogen voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro heeft klanten brieven gestuurd over de aanpassing van de compensatieregeling doorlopende kredieten met variabele rente. ABN Amro schrijft: "Klanten die...

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

“Volkomen terecht” is de reactie van Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen op de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, waarin...

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

(Uitspraak Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening, Kifid, 2022-0036) Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend...

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van...

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid actualiseert per 1 april de reglementen. Volgens Kifid worden ze toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Voor de klachten en beroepen die vóór...

Kifid: handelsbeperking voor effecten onvoldoende onderbouwd

Kifid: handelsbeperking voor effecten onvoldoende onderbouwd

(Commissie van Beroep Kifid, bindende uitspraak CvB 2022-0012 van een consument tegen BinckBank) : Uitzonderlijke omstandigheden kunnen maken dat BinckBank...

Kifid: klachten over woekerpolissen nemen gestaag af

Kifid: klachten over woekerpolissen nemen gestaag af

In 2021 hebben opnieuw ruim 100 consumenten duidelijkheid gekregen over hun klacht over een beleggingsverzekering. Voor 40 klachten is door bemiddeling een oplossing...

Voorzitter Commissie van Beroep Kifid: wrakingsverzoek kennelijk ongegrond

Voorzitter Commissie van Beroep Kifid: wrakingsverzoek kennelijk ongegrond

Voorzittersbeslissing 2022-0006V (Wraking). De gemachtigde van twee consumenten heeft de leden van de Commissie van Beroep van Kifid gewraakt. Dit omdat de commissie...