"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

Richard Weurding 2018

De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen. Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarsspeech. Weurding: "Uitdagingen bijvoorbeeld ten aanzien van het pensioenakkoord en de arbeidsmarkt. De polder heeft het best goed gedaan in 2019. Er is immers een pensioenakkoord tot stand gekomen en er zijn belangrijke cao’s gesloten, maar de vraag is wel hoe het in 2020 verder gaat. Zo moet het akkoord verder worden uitgewerkt en daar zit tot nu toe nog niet zo veel schot in.

Later deze maand komt de commissie Borstlap met zijn bevindingen over de arbeidsmarkt. Als het aan Weurding ligt, wordt er gekoerst op een modernisering van de arbeidsmarkt door de huidige segmenten meer naar elkaar te laten toegroeien. Voor ondernemers kan worden gedacht aan een echte basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid, maar volgens Weurding dan wel mét behoud van keuzes. “Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of ze hun huidige verzekering willen behouden of een volwaardige andere verzekering willen sluiten. Zo’n zogenoemde opt-out past bij een moderne arbeidsmarkt.”
 
Daarnaast noemde hij het “van cruciaal belang” dat werkgevers ook in de toekomst betrokken blijven bij de sociale zekerheid. “Zeker als het gaat om preventie en re-integratie. Dat heeft de aanpak van de laatste jaren ons wel geleerd.”

Directe verzekering

Weurding signaleert ook een uitdaging op het terrein van mobiliteit. “Verzekeraars willen graag het slachtoffer meer centraal stellen in de schadebehandeling en wij denken dat dat kan met een directe verzekering. Een slachtoffer of gedupeerde kan bij schade direct zijn eigen verzekeraar aanspreken, zodat de schade veel sneller kan worden afgehandeld. Andersom geldt dat onze sector met zo’n directe verzekering meer toegevoegde waarde kan leveren aan klanten. Een mooie win-win, maar dat vergt wel een fundamentele verandering van het huidige aansprakelijkheidssysteem.”

Solvency II

Weurding richtte zich in zijn boodschap tot slot nog nadrukkelijk op Europa. Zo noemde hij het “echt noodzakelijk” dat de Solvency-regelgeving in de al lopende Brusselse evaluatie wordt herzien en er meer ruimte komt voor verzekeraars om hun kernfuncties (lange termijnrisico’s overnemen en lange termijninvesteringen doen) goed te kunnen blijven uitoefenen. “Zeker als het gaat om het stimuleren van groene investeringen voor een duurzame(re) economie. Solvency II is nu te vergelijken met een korset waarin verzekeraars blauw aanlopen als we niet oppassen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

Kassa: verwijten Verbond raken kant noch wal

"De verwijten raken kant noch wal. Want de vergelijking in de uitzending tussen schade en premie is journalistiek volkomen legitiem, de juistheid van de berekening...

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

Woordvoerder Verbond: rare journalistiek van Kassa

"Ik vind het maar rare journalistiek", aldus Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars, over de voor het Verbond redelijk onverwachte discussie...

Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Aegon organiseert op vrijdagmorgen 31 januari organiseert Aegon in samenwerking met het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een Flitscongres...

Voorstel cao-akkoord verzekeringsbedrijf

Voorstel cao-akkoord verzekeringsbedrijf

Eén cao voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst met een looptijd van 1 jaar en een structurele loonsverhoging van 3,25% per 1 februari 2020. Dat...

Goede claimafhandeling belangrijk voor oordeel over verzekeraar

Goede claimafhandeling belangrijk voor oordeel over verzekeraar

Een goede afhandeling van claims zorgt voor een positieve(re) mening over verzekeraars. Premieverhogingen blijven de voornaamste reden voor een verslechterde mening....

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als...

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is dinsdag in internetconsultatie gegaan. De consultatie sluit 9 december. Het...

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Klanten hebben het afgelopen jaar vooral meer waardering gekregen voor het contact met hun verzekeraar. De score op dit punt liet in 2019 de sterkste verbetering...

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Een op de drie werkgevers in het MKB (tot 49 werknemers) zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het Pensioenakkoord. Werkgevers met meer dan 50 werknemers...