Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Document via Pixabay

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding. Het Verbond: "Wij zetten keuzebegeleiding in om deelnemers te stimuleren om optimaal gebruik te maken van de geboden keuzemogelijkheden. Wij zien keuzebegeleiding als het op activerende en persoonlijke wijze grondig informeren van deelnemers over hun keuzemogelijkheden in hun pensioenregeling. Onze keuzebegeleiding leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen aan deelnemers. Daar ligt ook niet onze verantwoordelijkheid, immers, onze kennis beslaat niet het hele financiële plaatje van de deelnemer. Heeft een deelnemer behoefte aan persoonlijk advies? Dan is dat de rol van de financieel adviseur, deze kan de totale financiële situatie van de deelnemer in ogenschouw nemen. Waar toepasselijk kunnen wij deze optie onder de aandacht brengen van de deelnemer."

Laten zien wat er werkelijk wordt opgebouwd

Volgens directeur Harold Herbert van het Verbond kunnen verzekeraars voortbouwen op jarenlange ervaring met premieregelingen en het voortouw nemen met keuzebegeleiding. "Het inrichten van een keuzeomgeving heeft voor ons niet veel geheimen meer, de grote vraag is nu hoe we deelnemers kunnen activeren zodat ze er ook gebruik van gaan maken. Pensioen wordt door de Wtp een stuk eenvoudiger, maar veel mensen zien het nog als ingewikkeld en dat schrikt af. Het helpt ook niet als we blijven roepen dat we het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. Men denkt dan al snel: het zit wel goed’."

Door te laten zien wat er werkelijk wordt opgebouwd en hoe zich dat verhoudt tot het gewenste inkomen voor later, komt volgens Herbert al snel de vraag op tafel: wat kan ik doen? Met welke keuzes kom ik het dichtst bij mijn doel? Herbert: "Verzekeraars en PPI’s reiken tools aan die deelnemers helpen zelf beslissingen te nemen. Er zijn keuzeomgevingen ingericht waarin zij geïnformeerd worden en in kaart wordt gebracht wat de financiële gevolgen zijn van eventuele keuzes. Keuzebegeleiding leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen. Daartoe zijn onafhankelijke adviseurs, die het hele financiële plaatje in kaart kunnen brengen."

Uniforme classificatie

Het Verbond verder: "Ons streven is om te komen tot een uniforme classificatie van de risico’s in de uitkeringsfase, waarbij we onderzoeken welke methoden en middelen daarvoor toepasbaar zijn. De risicohouding voor beleggingsstrategieën, die vanuit de Wtp moet worden bepaald, kan hiervoor handvatten bieden, evenals de al ontwikkelde dalingenmeter uit het standaardmodel. Wij zullen dit, en mogelijk andere opties, uitwerken en toetsen op werkbaarheid. Totdat dit gerealiseerd is, zullen aanbieders uiteraard hun best doen zo goed mogelijk uit te leggen waarom een bepaald aanbod het beste bij de deelnemer past."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 28 november 2023

Wat was het verschil ook al weer tussen 'algemeen advies' en 'advies waarvoor de financiële dienstverlener a. AFM-vergunninghouder moet zijn en b.in bezit van de initiële wft-diploma's/PE-gecertificeerd moet zijn?**** Het viel toch onder Wft-advies, wanneer een adviseur een specifiek product van een specifieke bank/verzekeraar bespreekt met de consument. ......... Het Verbond zegt hier ''Onze keuzebegeleiding leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen aan deelnemers. Daar ligt ook niet onze verantwoordelijkheid, immers, onze kennis beslaat niet het hele financiële plaatje van de deelnemer.".... Maar daarentegen wel: "dat aanbieders uiteraard hun best doen zo goed mogelijk uit te leggen waarom een bepaald aanbod het beste bij de deelnemer past."..... Best een aardige vraag aan de AFM: is dit laatste nu wel/geen advies in het kader van de Wft?

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 28 november 2023

Dus eigenlijk zegt het Verbond: "We hebben 'n monster gecreëerd met de nieuwe pensioenwet, die we zelf niet kunnen beteugelen." "Daar ligt ook niet onze verantwoordelijkheid" Laat de AFM daar nu heel anders over denken. En het is niet "waar toepasselijk", de rol van de adviseur moet sowieso onder de aandacht gebracht worden.

Meer over
Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...