"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Beurs 3 via Pixabay

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars.

De Europese Commissie heeft bij de RIS voorstellen geen rekening gehouden met lidstaten die al een volledig provisieverbod kennen voor complexe beleggingsgerelateerde producten. “Zoals Nederland,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “De voorgestelde benchmarking (op kosten en prestatie) en het bijbehorende prijsstellingsproces vanuit het Value for Money-concept (VfM) zullen leiden tot een enorme administratieve lastendruk voor aanbieders van deze producten. Daarom pleit het Verbond voor een vrijstelling van het VfM-concept."

Ook roept het Verbond op om de RIS-voorstellen alleen toe te passen op nieuwe beleggingsgerelateerde producten. "Het achterhalen van alle door de verzekeraar en fondsbeheerders in rekening gebrachte kosten van reeds bestaande verzekeringen is in de meeste gevallen niet mogelijk, zeer arbeidsintensief (veel handwerk) en dus kostbaar." Bovendien verwacht het Verbond dat de introductie van de nieuwe RIS-terminologie en berekeningsmethoden voor prestatiescenario's voor veel verwarring gaan zorgen bij huidige klanten van beleggingsproducten,

Het initiatief van de Europese Commissie om de passendheid en geschiktheidstoetsen aan te passen ziet het Verbond als een positieve ontwikkeling om drempels voor retailbeleggers te verlagen. "Het biedt kansen voor innovatie en voor de ontwikkeling en introductie van nieuwe businessmodellen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....