Financiële ondernemingen moeten verplicht digitale weerbaarheid testen

Hacker 2021

Testen van digitale weerbaarheid door financiële ondernemingen wordt verplicht. Dat staat in de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector, waarvan de internetconsultatie is gestart. De consultatie sluit 26 juni.

Onder de verordening gaan 21.233 entiteiten vallen. Een aantal van deze ondernemingen kent reeds regels voor digitale operationele weerbaarheid.

De minister: “Financiële ondernemingen dienen periodiek de digitale weerbaarheid te testen op paraatheid, eventuele zwaktes en tekortkomingen (artikelen 24 tot en met 27). Alle financiële ondernemingen zullen hierbij jaarlijks hun ICT-systemen dienen te testen op een bepaald basisniveau, waarbij significante instellingen, die worden aangewezen door de bevoegde autoriteiten, ook minimaal eens per drie jaar geavanceerde ethische hacktesten op basis van actuele dreigingsinformatie zullen ondergaan, zogenaamde ‘Threat Led Penetration Testing’ (TLPT).”

Risicogebaseerde aanpak

De verordening kent drie hoofddoelen. Ten eerste worden de reeds bestaande, maar versnipperde sectorale Unieregels ten aanzien van cyberweerbaarheid van de financiële sector geharmoniseerd. Ten tweede creëert de verordening een regelgevend kader voor financiële ondernemingen waarvoor nog geen weerbaarheidseisen bestonden. Ten derde bevat de verordening regels om de risico’s van uitbesteding van kritieke ICT-processen van financiële ondernemingen aan derde aanbieders van ICT-diensten (zoals clouddienstverleners) beter te mitigeren en om de versnippering van de regels daaromtrent tegen te gaan.

In de verordening is gekozen voor een risicogebaseerde aanpak. Financiële diensten kunnen sterk van elkaar verschillen, en ook binnen dezelfde diensten zijn er verschillen in grootte van instellingen en bedrijfsmodellen. De verordening houdt daarom rekening met onder andere de omvang en het algehele risicoprofiel en de aard van de financiële onderneming, alsook de complexiteit van diensten, activiteiten en verrichtingen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat...

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd...

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ruim 2.000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde...

AFM vraagt aandacht voor de voorbereiding op DORA

AFM vraagt aandacht voor de voorbereiding op DORA

De AFM heeft een publicatie uitgegeven waarin de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) worden toegelicht. Aan de hand van deze uitgave kunnen...

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door...

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

De beheersing van cyberrisico’s vraagt op drie gebieden om meer aandacht, aldus DNB. Deze drie gebieden zijn de basis cyberhygiëne-maatregelen, het testen...

Minder meldingen datalekken financiële dienstverlening

Minder meldingen datalekken financiële dienstverlening

In 2022 is het aantal meldingen van datalekken uit de sector financiële dienstverlening gedaald met 29 procent ten opzichte van 2021. Aldus de Datalekkenrapportage...