Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

euro's 6 via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door Nederland wordt ingevoerd. “Bedrijven zullen dan mogelijk uitwijken naar andere landen”, aldus het Verbond in de position paper ‘Systeemrisico’s in het cyberdomein’.

De paper leest verder: “Ook is het aandeel bedrijven met een cyberverzekering nog altijd klein waardoor de meeste bedrijven die besluiten losgeld te betalen sowieso geen verzekeringsdekking hebben. Het zijn juist de verzekerde bedrijven die, mede door de door de verzekeraar gestelde voorwaarden, relatief goed beschermd zijn en dus een kleinere kans lopen om slachtoffer te worden. Het Verbond van Verzekeraars ziet wel meerwaarde in een meldplicht voor dergelijke losgeldbetalingen, zoals in Frankrijk.”

Deels sprake van systeemrisico's

In de paper stelt het Verbond dat in het cyberdomein “deels sprake van systeemrisico’s”. De paper schetst welke systeemrisico’s er zijn in het digitale domein en wat de gevolgen zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Aangegeven wordt waarom het voor verzekeraars nog altijd lastig is om (grootschalig) risicodekking te bieden en welke stappen genomen (kunnen) worden om dit te helpen verbeteren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen van gijzelsoftware (ransomware), die kwaadwillende partijen gebruiken om computer(systemen) te gijzelen met als doel losgeld te ontvangen, gegevens te stelen, of activiteiten door bedrijven of organisaties lam te leggen om commerciële of politieke redenen. “Daarnaast beperkt de toegenomen aandacht voor privacy, hoe noodzakelijk ook, de mogelijkheden tot het verzekeren van cyberrisico’s.”

Minder dan 20 procent van de bedrijven in Nederland heeft een cyberverzekering afgesloten en de omvang van de cyberverzekeringsmarkt is met 35 miljoen euro in 2021 zeer bescheiden te noemen. Voor grote (internationaal opererende) bedrijven is het afsluiten van cyberdekking gangbaar, hoewel ook daar de toegankelijkheid onder druk staat door oplopende schadelast, met hogere premies en strengere voorwaarden tot gevolg. Particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verzekeren zich niet of nauwelijks.

Reactie toevoegen

 
Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat...

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd...

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ruim 2.000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde...

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

De beheersing van cyberrisico’s vraagt op drie gebieden om meer aandacht, aldus DNB. Deze drie gebieden zijn de basis cyberhygiëne-maatregelen, het testen...

Minder meldingen datalekken financiële dienstverlening

Minder meldingen datalekken financiële dienstverlening

In 2022 is het aantal meldingen van datalekken uit de sector financiële dienstverlening gedaald met 29 procent ten opzichte van 2021. Aldus de Datalekkenrapportage...

Financiële ondernemingen moeten verplicht digitale weerbaarheid testen

Financiële ondernemingen moeten verplicht digitale weerbaarheid testen

Testen van digitale weerbaarheid door financiële ondernemingen wordt verplicht. Dat staat in de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële...