Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Hacker 2021

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat is een verslechtering ten opzichte van het voorgaande jaar (35 procent).

De aantoonbare volwassenheid van processen die opvolging geven aan risico-verbeterplannen is licht verbeterd: 41 procent van de verzekeraars geeft aan dat zij de volwassenheid onvoldoende kan aantonen. In het voorafgaande jaar was dat 43 procent.

Uit de analyse komt naar voren dat 37 procent van de verzekeraars een volwassen IT riskmanagement framework onvoldoende kan aantonen. In het voorgaande jaar was dat ook 37 procent.

DNB dringt bij de desbetreffende verzekeraars aan op aantoonbare beheersing van hun informatiebeveiligingsrisico’s.

DNB meent dat de rol bij en expliciete kennis van bestuurders en (interne) toezichthouders voor een gedegen (IT) risk management meer aandacht behoeft. Het gaat daarbij onder meer om het vaststellen van een risk appetite op het gebied van cyberrisico’s en restrisico’s en het voortdurend evalueren en verbeteren van beheersmaatregelen op basis van een actueel dreigingsbeeld.

DNB vraagt verder aandacht voor een snelle reactie door verzekeraars op potentiële beveiligingslekken in hun (uitbestede) IT-infrastructuur en IT-applicaties.

DORA

In 2024 zal DNB extra aandacht besteden aan de operationele (cyber)weerbaarheid van de sector. Daarbij zal DNB onder andere letten op de verankering van de rol en de expliciete kennis van bestuurders en (interne) toezichthouders zoals raad van commissarissen op het gebied van DORA, ICT-security en -governance; het zicht en de grip van verzekeraars op de beheersing van IT- en cyberrisico’s in hun uitbestedingsketens en het verkrijgen van toereikende assurance daarover. Een goed voorbeeld daarbij is het afleggen van verantwoording in de vorm van een jaarlijks IT-verslag / IT assurance rapportage; het betrekken van kritieke en belangrijke uitbestedingsrelaties in business continuity tests.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviesalerts! databeveiliging

Adviesalerts! databeveiliging

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Er worden steeds hogere eisen gesteld aan databeveiliging. Dit niet alleen om de privacy te waarborgen, maar ook...

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

Risicomanagement in een IT-omgeving

Risicomanagement in een IT-omgeving

(Wim van de Weg, SVC Groep, in Katern Risicobeheer en Preventie, VVP 5-2023) Een van de meest onderschatte onderwerpen bij IT-risico’s is het inventariseren...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

‘Laat je niet interneppen’

‘Laat je niet interneppen’

De Rijksoverheid is de campagne ‘Laat je niet interneppen’ gestart, gericht op het herkennen en voorkomen van online criminaliteit. De meerjarige campagne...

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd...

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ruim 2.000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde...