Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Cyber 4 via Pixabay

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het Cyber Resilience Report 2023 van Aon.

"Dat verzekeraars steeds kritischer worden bij het acceptatieproces voor het afsluiten van een cyberverzekering, kan zeker een rol gespeeld hebben. Zij verwachten meer actie van bedrijven om de kans op en de impact van incidenten te verkleinen,” weet Ralf Willems, practice leader cyber consulting bij Aon Nederland. “Het aantal en de ernst van aanvallen is toegenomen. De afhankelijkheid van digitalisering groeit nog steeds. Bedrijven ontkomen er niet meer aan minstens één keer per jaar te controleren of zij nog passende risicobeheer en -beveiliging hebben die aansluit op hun doel. Zo zorgt kunstmatige intelligentie voor nieuwe cyberdreigingen."

De gezondheidszorg, detailhandel en vastgoedsector hebben in de afgelopen drie jaar de grootste vooruitgang geboekt in het beheersen van cyberrisico’s. Bedrijven hebben vooral meer gedaan op het gebied van systeem- en eindpuntbeveiliging, toegangsbeheer, gegevensbeveiliging, applicatiebeveiliging en werken op afstand.

Cyberrisico's in de keten

Eén van de grootste uitdagingen is het beheersen van het cyberrisico in de toeleveringsketen. Organisaties geven zichzelf het laagste cijfer van volwassenheid op dit specifieke risicogebied. Zo beschikt meer dan de helft van de onderzochte bedrijven niet over multifactorauthenticatie voor toegang van derden, zoals leveranciers.

Het niveau van de onderzochte organisaties bleef in de afgelopen jaren op het gebied van continuïteit gelijk en bevindt zich op basisniveau. Zo geeft 70 procent van de bedrijven aan geen back-ups op een aparte, externe locatie te hebben of back-ups die onder geen beding verwijderd of aangepast kunnen worden.  

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Adviesalerts! databeveiliging

Adviesalerts! databeveiliging

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Er worden steeds hogere eisen gesteld aan databeveiliging. Dit niet alleen om de privacy te waarborgen, maar ook...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat...

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...