Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Alex van den Doel nieuw

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en het onvermogen om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit blijkt uit Aons 2023 Global Risk Management Survey waaraan bijna 3000 risicomanagers en leiders aan deelnamen.  Van de top tien risico’s zijn er slechts drie deels verzekerbaar.

De dreiging van een cyberaanval en datalek wordt niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd als de grootste uitdaging beschouwd. Eén op de vijf organisaties is de afgelopen twaalf maanden erdoor geraakt. Meer dan de helft van de cybercriminaliteit zal in de toekomst (voorspeld voor 2025) worden veroorzaakt door menselijke fouten. Na een jarenlange daling is het aantal gijzelsoftware-aanvallen in de eerste helft van 2023 weer met 176 procent toegenomen. De zorg over het gebruik van AI voor aanvallen en het creëren van malware neemt daarnaast toe. De verwachting is dan ook dat het aantal cyberaanvallen blijft stijgen.

Top tien risico’s in Nederland:
1. Cyberaanval / datalek 
2. Tekort aan arbeidskrachten 
3. Onvermogen om talent aan te trekken en te behouden 
4. Schaarste van grondstoffen en stijgende prijzen 
5. Onderbreking van de bedrijfsvoering 
6. Onvermogen om te innoveren en tegemoet te komen aan consumentenbehoeften 
7. Wijzigingen in wet- en regelgeving 
8. Falen van de toeleveringsketen en/of distributie 
9. Verzuim 
10. Economische teruggang en traag herstel


Zeventig procent van de toprisico’s heeft impact op de bedrijfscontinuïteit. Denk aan cyber (#1), tekort aan personeel (#2), maar ook schaarste van grondstoffen (#4). “Organisaties moeten de belangrijkste bedreigingen voor hun bedrijfsvoering en continuïteit kennen en ook voorbereid zijn op verstoring of uitval. Een continuïteitsplan is dus zeer belangrijk en daarnaast maakt een crisisplan voor onverwachte incidenten een organisatie weerbaarder. Als je de kans dat een risico zich voordoet kent en je weet wat de impact ervan is, kun je gericht risicobeperkende maatregelen nemen. Zorg bijvoorbeeld dat je niet afhankelijk bent van slechts één leverancier en al je kritische processen en resources kent,” aldus Alex van den Doel, managing director Aon Global Risk Consulting.

De personeelsgerelateerde risico’s (tekort aan arbeidskrachten, onvermogen om talent aantrekken en behouden en verzuim) stijgen het hardst in Nederland en zijn sterk vertegenwoordigd in de top tien.

Klimaatverandering staat met een zeventiende plaats nog ver buiten de top tien van risico’s voor organisaties, aldus Aon. “Organisaties moeten het écht hoger op de agenda zetten. Weten ze wat de impact van een grotere kans op overstromingen en droogte is op hun bedrijfsvoering, leveranciers, distributieketen en klanten?” vraagt Van den Doel zich af. AI staat als deels nieuw risico ook nog verrassend vrij laag (#49). Reputatierisico stond twee jaar geleden nog op de tweede plaats in Nederland, en valt nu buiten de top tien. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

Nieuwe subregio Aon onder leiding van Philip Alliet

België, Nederland en Luxemburg gaan bij Aon per 1 september een nieuwe Benelux subregio vormen die onder leiding komt te staan van Philip Alliet (de huidige...

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

Aon: pensioentransitie vraagt rust, voldoende tijd en energie

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in ons pensioenstelsel ooit. Er zijn veel berekeningen nodig, een goed onderbouwd proces en er moeten...

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen naar 118 procent. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...