Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Pensioen plaatje algemeen 2024

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey van Aon. Om meer informatie over de Wtp te verkrijgen, geeft 84 procent aan een adviseur nodig te hebben.

“De meeste werkgevers begrijpen wat de noodzakelijke veranderingen inhouden, maar zijn tegelijkertijd nog niet tot actie overgegaan", zegt Frank Driessen, CEO Wealth Solutions Aon Nederland. “Werkgevers doen er goed aan nu al te beginnen met de voorbereiding om straks alles op tijd geregeld te hebben.”

Aon vroeg 78 bedrijven en organisaties in hoeverre zij bezig zijn met de impact van de nieuwe pensioenwet op hun eigen pensioenregeling. Een ruime meerderheid gaf aan zich voldoende bewust te zijn van de wijzigingen in de pensioenen. Uit andere vragen blijkt dat het daar ook grotendeels bij is gebleven. Maar liefst 45 procent van de werkgevers is nog niet begonnen aan de voorbereiding, of is nog in een heel vroeg stadium.

Het lijkt er dan ook op dat werkgevers de voorbereiding voor zich uit schuiven, stelt Aon. Ze zien het meest op tegen de de complexiteit van de transitie en denken wellicht nog meer dan genoeg tijd te hebben. De datum dat alle pensioenregelingen aangepast moeten zijn, is 1 januari 2028. “Dat lijkt nog ver weg," zegt Driessen, “maar om een pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wet, moet er veel gebeuren.”

Op het moment dat er meer inzicht is en men weet waar men naar toe wil, is het tijd om in gesprek te gaan met de pensioenadviseur. Op de vraag hoe respondenten informatie over de Wtp verkrijgen, geeft maar liefst 84 procent aan een adviseur nodig te hebben. “Niet alleen vanwege de complexiteit, maar ook vanwege de aangescherpte communicatievoorschriften”, vult Driessen aan. “Vanuit de Wtp is de werkgever verplicht de deelnemers ‘te begeleiden bij het maken van de keuzes’. Dat gaat veel verder dan alleen ‘informeren’ zoals tot nu toe het geval was. Goede communicatie naar de medewerkers is dus essentieel, tijdens en ná de transitie. Wij pleiten er voor dat deelnemers het recht krijgen op een persoonlijk gesprek om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Mandy van der Zalm heeft besloten Aon per 1 september te verlaten. De laatste drie jaar was zij werkzaam als Chief Broking Officer bij Aon Nederland. Van der Zalm...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...