Geen aanleiding voor goedkeuring van producten door toezichthouder

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra ziet geen aanleiding voor goedkeuring van financiële producten door de AFM. Dat antwoordt hij de Tweede Kamer. 

Hoekstra: "Evenals de leden van de SP-fractie onderschrijf ik dat het van belang is dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat slechte producten op de markt komen. De regels met betrekking tot het productontwikkelingsproces en het toezicht door de AFM beogen dit te realiseren. In samenwerking met de AFM zal een evaluatie worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van het toezicht op het productontwikkelingsproces in de praktijk. Uw Kamer zal over de bevindingen hiervan uiterlijk 1 juli 2020 worden geïnformeerd. Verder beschikt de AFM sinds dit jaar over een productinterventiebevoegheid waarmee zij de verkoop van bepaalde beleggingsproducten kan verbieden of beperken indien er sprake is van significante reden tot bezorgdheid over beleggersbescherming. Mede gelet hierop zie ik geen aanleiding voor een goedkeuring van producten door de toezichthouder."

Woekerpolissen

De antwoorden van de minister betreffen verder vooral vragen van enkele Kamerfracties over de nazorg bij woekerpolissen. De AFM is volgens Hoekstra bezig met de eindcontrole over het activeren in de laatste categorie beleggingsverzekeringen ('Overige'). De verwachting is dat de eindcontrole uiterlijk in de tweede helft van 2018 zal zijn uitgevoerd. "Zodra de resultaten van deze categorie door de AFM gevalideerd zijn en bekend worden gemaakt, zal ik uw Kamer nader informeren over het totaaloverzicht van de nazorg van klanten met een beleggingsverzekering in alle categorieën. Ik zal dan ook ingaan op de vraag in hoeverre klanten voldoende zijn gestimuleerd door verzekeraars om tot actie over te gaan."

Hoekstra meldt verder dat de AFM op dit moment controleert of de twee verzekeraars (Allianz en Reaal) die tijdens de eindcontrole van de AFM niet volledig voldeden aan hun wettelijke activeringsplicht met betrekking tot de pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen, nu wel op 100 procent zitten. "De AFM zal, indien nodig, handhavingsmaatregelen treffen. Eventuele formele handhavingsmaatregelen worden gepubliceerd", aldus de minister.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 6 juni 2018

Links om of rechts om is om het even. Zolang de AFM maar kan ingrijpen bij foute producten. Het is prettig te lezen dat dit eindelijk na mijn eerste suggestie 6 tot 7 jaar geleden n soort van productenkeuring is ontstaan. Die interventie zal de ontwikkelaars zeker afremmen in hun opgedragen hebzucht. Wel jammer dat zo'n machtig toezichtsorgaan daar dan weer zolang over moet doen.

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

Voor de circa 200.000 beleggingspolissen verkocht na 1 augustus 1999 meent de rechtbank dat NN gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen zoals ze heeft...

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Kifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden

Kifid gaat klachten van deelnemers Stichting DIN Plan 1 voor 1 afronden

Het overleg tussen Stichting DIN Plan Dupe en verzekeraar Allianz om tot een vergelijk te komen voor de klachten over DIN Plan-beleggingsverzekeringen, is op niets...

Beleggingsverzekeringen: informatieplicht verzekeraars reikte mogelijk verder

Beleggingsverzekeringen: informatieplicht verzekeraars reikte mogelijk verder

De Advocaat Generaal (A-G) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Het advies is naar aanleiding van prejudiciële...

Alle consumenten in woekerpoliszaak Allianz uitbetaald

Alle consumenten in woekerpoliszaak Allianz uitbetaald

Alle consumenten met een woekerpolis van Allianz die zich hebben aangesloten bij de claimactie van de Consumentenbond, zijn uitbetaald. Meer dan 99 procent van de...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...