"Geen adviesplicht bij Europees pensioenproduct"

Ministerie van Financiën

Nederland is geen voorstander van een adviesplicht bij een eventueel Europees individueel pensioenproduct.

Dat schrijft Financiën in zijn antwoord op de consultatie '...'

Een van de vragen in de consultatie is of men een adviesplicht wenselijk vindt, vanwege het complexe karakter van pensioenproducten. Nederland antwoordt te vinden dat "het aan de aanbieder is om te bepalen of hij advies nodig vindt. Advies kan goed zijn, alnaargelang de complexiteit van het product. Advies kan echter ook een behoorlijke investering zijn voor de consument. Vanwege deze advieskosten wijst Nederland een adviesplicht af. Verplicht, kostbaar advies zou ook kunnen maken dat mensen minder gemotiveerd zijn om deze producten te overwegen".
Nederland is overigens niet per se voorstander van een Europees individueel pensioenproduct. In Nederland is de aanvullende pensioenvoorziening volgens Financiën al goed geregeld.


 

Reactie toevoegen

 
"Oog blijven houden voor mensen met financiële problemen"

"Oog blijven houden voor mensen met financiële problemen"

"Van maatschappelijke spelers zoals banken, verzekeraars en woningbouwcorporaties hopen we dat ze oog houden voor mensen die, juist door de naweeën van de coronacrisis,...

"Te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond AOW in"

"Te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond AOW in"

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,...

Helft Nederlanders bespreekt financiële situatie openlijk met familie en vrienden

Helft Nederlanders bespreekt financiële situatie openlijk met familie en vrienden

“Dit onderzoek laat zien dat mensen ondanks de vele digitale mogelijkheden, ook vaak financieel advies vragen aan ervaringsdeskundigen in de familie- of vriendenkring."...

Nederlanders vertonen vermijdingsgedrag bij hun financiën

Nederlanders vertonen vermijdingsgedrag bij hun financiën

Eén op de drie Nederlanders geeft aan alleen bezig te zijn met wat nu betaald moet worden en vier op de tien zet geen geld opzij voor later. Dat blijkt uit de...

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf...

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

"Op dit moment zijn er geen signalen dat adviseurs in groten getale onvoldoende meewerken bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering; wel blijft...

Financiën zegt contract met vragenleverancier centrale examenbank op

Financiën zegt contract met vragenleverancier centrale examenbank op

Het ministerie van Financiën blijkt onlangs voortijdig het driejarige contract te hebben opgezegd met de Nederlandse Associatie voor Examinering en eX:plain...

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

In het door Financiën ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit Financiële Markten is geregeld dat de adviseur Vermogen mag adviseren over arbeidsverzekeringen...

Financiën kende niet hele solvabiliteitsverhaal Reaal nv

Financiën kende niet hele solvabiliteitsverhaal Reaal nv

Het ministerie van Financiën wist ten tijde van de nationalisatie van SNS Reaal niet dat de solvabiliteit van Reaal in werkelijkheid lager was. Dat is te lezen...