Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Edwin Herdink (portret 2013)

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod.

Financiën heeft de opdracht tot de evaluatie van het provisieverbd gegund aan bureau Decisio te Amsterdam en dit bureau werkt samen met Periscoop, het bedrijf van Peter Risseeuw. Dit tot ongenoegen van CFD. Eind 2016 heeft CFD bij Financiën al bezwaar gemaakt tegen het mogelijk contracteren van Risseeuw, omdat deze als mede-auteur betrokken is geweest bij de totstandkoming van het SEO rapport ‘evaluatie provisieregels complexe producten' (2010). CFD is woedend over het rapport uit 2010, omdat het intermediair volgens deze belangenclub hierin ten onrechte zou zijn beschuldigd van misselling en kennisgebrek zonder dat dit objectief meetbaar was. "Toch is dit rapport de basis geweest voor het huidige provisieverbod en het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk", schreef CFD in december 2016. CFD verwijt Financiën deze bezwaren naast zich neer te leggen.

"Aangezien Risseeuw geen enkele passage uit het SEO rapport heeft teruggenomen of zich daarvoor geëxcuseerd, staat hij blijkbaar nog steeds achter de inhoud van dit rapport. Het meest kwalijke aan dit rapport is dat het een hele beroepsgroep heeft gecriminaliseerd, door voor te sorteren op een waterbedeffect. Het zou Risseeuw sieren de kritiek uit de markt serieus te nemen en de onderzoeksopdracht aan Financiën terug te geven. Financiën mag uiteraard doen wat haar goed dunkt, maar ze kan daarmee niet de gevoelens uit de markt wegnemen dat deze evaluatie nu al besmet is en de uitkomsten zijn bepaald."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - 15 april 2017

Mijne dames en heren, hierbij mijn Paasoverdenking, waarin ik onze groep van tussenpersonen/abonnementenridders- adviseurs, bemiddelaars , klantcentraalstellers e.a. wil meegeven, dat het 12.05 uur is. eveneens wil ik de verzekeringsmaatschappijen overdenkingen meegeven en niet in de laatste plaats het Min. Fin.Dit stuk is weer te lang en mensen kunnen vaak niet tot het einde en tussen de regels doorlezen. Pik eruit wat u denkt dat goed voor u is. Maatschappijen let ook op , dat u ons niet ongestraft allerlei zaken op kunt leggen, waarmee u nu kort gewin denkt te halen en die u op termijn zeker zullen opbreken. U bent net als wij ook niet altijd zaligmakend. Wij zijn tot elkaar veroordeeld en moeten daar met uw personeel en de huidige communicatiemiddelen een win win situatie van maken. Min Fin gooi niet het kind met het badwater weg. 1. Edwin Herdink, hartelijk dank, dat jij voor de belangen van de klant en die van ons bemiddelaars opkomt. Nu weer door het onder de aandacht brengen van de vraag of het Min Fin zich wel door de juiste groepen laat adviseren. 2. Collegae wordt nu eindelijk eens een keer lid van CFD als u tenminste nog 10 jaar of langer in dit vak werkzaam wilt blijven. Wanneer niet van CFD dan van ADFIZ o.i.d.. In ieder geval doe iets en kom eindelijk uit uw comfortzone vandaan en laat niet steeds anderen voor u de ijzers uit het vuur halen. 3. Feit is dat maatschappijen nu eindelijk eens een keer moeten inzien dat zij niet zonder ons kunnen . Dus niet zomaar provisie verlagen. Neen je verlaagt je provisie als je extra toegevoegde waarde aan jouw product benaderingswijze toegevoegd hebt. Dan valt erover te praten/discussiëren. Wees dan zo standvastig om af te spreken dat deze afspraak voor 3 tot 5 jaar geldt. 4. Collegae. Ga weer doen, waarvoor u bemiddelaar bent. wees erbij als de klant schade heeft en als er een expert komt. Hiervoor ontvangt u namelijk provisie. Verdedig dan in het redelijke ook de belangen van de klant zonder de belangen van andere partijen uit het oog te verliezen. Hiervoor bent u bemiddelaar. Het is niet zo dat de klant altijd voor 150% gelijk heeft. Wij moeten de klant laten zien en inzien wat hij wel en niet kan bereiken bij schade. 5. Collegae, bel je particuliers klant/ mail deze of ga ernaar toe. Zorg dat je een totaalrelatie hebt, dan hoef je ook niet te zeuren, dat je zo weinig vergoeding voor een AVP krijgt. Kortom doe waarvoor de klant jou ingeschakeld heeft. 6. Laat je bijvoorbeeld eens per 3 jaar bij de particulier zien. Maakt niet uit hoe en eens per jaar bij de zakelijke relatie. 7.Maatschappijen wees dan ook zo redelijk om ons speelruimte te geven, wanneer een klant een redelijke eis stelt en ga niet direct in de verdedigende houding wanneer er een schade is. Laat de polisvoorwaarden /clausules in de goede richting van de klant spreken. Gebruik deze niet in eerste instant om een schade af te wijzen. 8. Maak de provisie transparant , als het zo nodig moet en laat de klant en de tussenpersoon uitmaken wat zij redelijk vinden. Ga daar geen maximum aan hangen, dat maakt de markt wel uit. Laat in ieder geval alles weer provisiebestendig worden ook de AOV en begrafenisverzekeringen. 9. Kortom laten wij nu eens met z'n allen zorgen, dat de klant weer krijgt waar hij om vraagt. Bijstand bij schade, advisering op de klant gericht, vergoeding van de kosten in de premie verwerkt en alles wat nog meer bij financieel advies hoort. 10. Hierdoor kunnen wij ons op onze core business blijven richten en hoeven wij niet met kranten, domotica, gas, water l;icht ons extra te bewijzen bij de klant. Ik wens u goede business , veel wijsheid een goede gezondheid en een heel fijn, goed en prettig Pasen. Hartelijke groet, Kees Bergman

Stijn Brouwers - 14 april 2017

Onze branche is gewoon een speelbal voor de politiek. Niet druk meer om maken. Gewoon doen wat goed is voor ons vak. Ook met z'n allen niet meer deelnemen aan PE examens. Vanaf nu rijen gesloten, poten stijf en gewoon weer goed doen wat goed is voor je onderneming.

Paul Schoo - 14 april 2017

Dus het NIBUD pleit voor provisie alleen noemen ze het anders. Zit er nog ergens een schadevergoeding in voor het intermediair voor zoveel politieke beleidsonkunde? Kan NIBUD ook niet even pleiten voor afschaffing van het nog steeds belachelijke PE-stelsel nu blijkt dat het intermediair van meet af aan gelijk had dat het provisiestelsel niet afgeschaft maar afgetopt moest worden? De onkunde van het intermediair blijkt dus niet zo groot als verondersteld is. Een hele beroepsgroep is in een kwaad daglicht gesteld en iedereen blijft wegkijken.

Aantal mensen dat aanklopt bij Geldfit explosief toegenomen

Aantal mensen dat aanklopt bij Geldfit explosief toegenomen

Het aantal mensen dat in 2022 aanklopte bij Geldfit voor hulp bij hun financiën is explosief gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Ruim 1,2 miljoen mensen...

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...

Adviseur onderscheidt zich nog te weinig met toekomstscenario's bij klant

Adviseur onderscheidt zich nog te weinig met toekomstscenario's bij klant

Tweederde (67 procent) van de respondenten in TJIP-onderzoek vindt dat financieel dienstverleners hen tijdig moeten waarschuwen wanneer hun verzekeringen, hypotheek...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Winnende bespaartip consumentenplatform LevenWonen.nl

Winnende bespaartip consumentenplatform LevenWonen.nl

Organiseer eetafspraken met vrienden of familie en rouleer iedere week. Met die bespaartip heeft Rowin van den Berge uit Hillegom de prijsvraag gewonnen van LevenWonen.nl,...

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

CFD opent 'Inspraakloket EZK'

“Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de...

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq heeft een nieuwe set tools geïntroduceerd die het mogelijk maakt om controle over financiën te krijgen. Nieuwe features zijn onder meer Easy Budgeting...

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Dertig procent van de bevolking van vijftien jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het...