"Geen adviesplicht bij Europees pensioenproduct"

Ministerie van Financiën

Nederland is geen voorstander van een adviesplicht bij een eventueel Europees individueel pensioenproduct.

Dat schrijft Financiën in zijn antwoord op de consultatie '...'

Een van de vragen in de consultatie is of men een adviesplicht wenselijk vindt, vanwege het complexe karakter van pensioenproducten. Nederland antwoordt te vinden dat "het aan de aanbieder is om te bepalen of hij advies nodig vindt. Advies kan goed zijn, alnaargelang de complexiteit van het product. Advies kan echter ook een behoorlijke investering zijn voor de consument. Vanwege deze advieskosten wijst Nederland een adviesplicht af. Verplicht, kostbaar advies zou ook kunnen maken dat mensen minder gemotiveerd zijn om deze producten te overwegen".
Nederland is overigens niet per se voorstander van een Europees individueel pensioenproduct. In Nederland is de aanvullende pensioenvoorziening volgens Financiën al goed geregeld.


 

Reactie toevoegen

 
Financiën blijft inzetten op afschaffen overheidsbijdrage toezicht

Financiën blijft inzetten op afschaffen overheidsbijdrage toezicht

Het ministerie van Financiën gaat er nog steeds van uit dat de overheidsbijdrage aan het toezicht op de financiële sector wordt afgeschaft. Dit ondanks...

Uitzondering op provisieverbod

Uitzondering op provisieverbod

Er komt een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners voor het bemiddelen en adviseren van consumenten met (voorzienbare) betalingsachterstanden...

Minister geeft voortaan diploma af

Minister geeft voortaan diploma af

Niet langer de exameninstituten maar de minister van Financiën geeft in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk de diploma's af. Dat stelt het ministerie voor in...

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Het ministerie van Financiën is nog steeds niet verder met de Centrale Examenbank Wft. Sterker: de inschrijvers die zijn afgewezen, wachten nog steeds op de...

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar van SNS Reaal geëist dat het salaris terugvordert bij de vertrokken SNS-topman Ronald Latenstein. Dat schrijft...

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Minister Dijsselbloem vindt dat Financiën uitvoering heeft gegeven aan motie 118 vakbekwaamheid. Dat schrijft hij in een vrijdag aan de Tweede Kamer verzonden...

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Op 15 oktober vindt er op het ministerie van Financiën overleg plaats over versoepeling van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Naast de intermediairorganisaties...

Minister houdt adviesplicht af

Minister houdt adviesplicht af

De nieuwe minister van Financiën Dijsselbloem ziet niets in een adviesplicht. Dat heeft hij de Eerste Kamer laten weten. De Kamer behandelt de Wijzigingswet...

De jager wenst dienende rol financiële sector

De jager wenst dienende rol financiële sector

De minister van Financiën is van plan de SER advies te vragen over de vraag hoe de financiële sector een meer dienende rol kan gaan vervullen ten opzichte...

Minister zet beroepseed door

Minister zet beroepseed door

Financiën houdt vast aan een beroepseed voor financiële dienstverleners en hun personeel. Voor personen die worden getoetst op hun geschiktheid wordt de...