Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

AFM gebouw

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder in zijn Wetgevingsbrief 2021.

De AFM: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van de aanvrager van de hypotheek om vast te stellen of sprake is van een studieschuld. De huidige praktijk, waarbij een aanvrager doorgaans een schermafdruk van de digitale ‘Mijn DUO’-omgeving overlegt, is onnodig omslachtig en bevordert naleving en handhaving van de geldende regelgeving rond verantwoorde kredietverstrekking niet. Extern onderzoek toont aan dat vijftien procent van de starters een studieschuld niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.

“Om deze reden ziet de AFM graag dat uitstaande studieschulden centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register.De AFM verzoekt de minister van Financiën in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de concrete invulling van dit knelpunt. De AFM is daarbij van mening dat registratie in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het Bureau Krediet Registratie het meest voor de hand ligt vanwege de aansluiting met de reeds bestaande schuldenregistratie.”

Wettelijke grondslag voor uitvragen van data

De AFM stelt verder voor om een expliciete wettelijke grondslag voor het uitvragen van data op te nemen in de Wft. Door data-analyse kan de AFM risico’s voor consumenten beter in kaart brengen en preventief optreden. De toezichthouder: “Dit geldt voor alle onderdelen van financiële dienstverlening: betalen, sparen, beleggen, kredietverlening, verzekeren en pensioenen. Het is voor de AFM van groot belang om via (actuele) data inzicht te hebben in welk type product aan de consument is verstrekt, de omvang van de productverstrekking en onder welke voorwaarden deze op de markt zijn gebracht.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 23 april 2021

De enige oplossing om tot een gelijk speelveld te komen. Dat had vanaf het begin gemoeten, alleen wilde de overheid de gevolgen van het eigen beleid niet zo nadrukkelijk onder ogen zien, zoals nogal vaak eigenlijk. Ik borduur denk ik voor koningsdag maar een banaan op onze vlag.

W&H - Wonen en Hypotheek 22 april 2021

Wauw...... Nu al ? Dat wilde de Minister van Onderwijs toch niet? En wanneer komen huurachterstanden, achterstallige belastingen, huurtoeslagen en zorgpremies aan bod? Zou mooi zijn zo voor de eeuwwisseling. Of doen we net alsof dat niet bestaat?

Meer over
Leennormen consumptief krediet aangescherpt

Leennormen consumptief krediet aangescherpt

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werken aan een aangepaste methodiek om de financiële...

AFM: let op bij omzetten eenmanszaak

AFM: let op bij omzetten eenmanszaak

De AFM adviseert financiële dienstverleners met een eenmanszaak om zich goed te laten informeren voordat zij besluiten om hun bedrijf een andere rechtsvorm...

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB krijgen de mogelijkheid om aan reservevorming te doen. Dat staat in de Wijzigingswet financiële markten 2022, waarvan vrijdag de internetconsultatie...

Coronacrisis versterkt trends en risico’s voor financiële sector

Coronacrisis versterkt trends en risico’s voor financiële sector

De coronacrisis lijkt de trends en risico’s die al gaande zijn voor de financiële sector te versterken, aldus de AFM in haar jaarlijkse analyse Trendzicht....

AFM onderzoekt scheefgroei hypotheeknormen en kredietverlening

AFM onderzoekt scheefgroei hypotheeknormen en kredietverlening

Twee brede trends, aldus de AFM in Trendzicht 2021, roepen de vraag op hoe kredietverlening aan kopers van woningen zich in de praktijk verhoudt tot de maximale...

AFM: "IPID mist vaak belangrijke informatie"

AFM: "IPID mist vaak belangrijke informatie"

Het informatiedocument IPID voor consumenten over wat een verzekering wel en niet dekt en wat de verplichtingen zijn, mist vaak belangrijke informatie. Aldus de...

Vijftien procent meer klachten over zorgverzekeringen in 2019

Vijftien procent meer klachten over zorgverzekeringen in 2019

Het aantal klachten over verzekeringen is in 2019 met zes procent gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit een uitvraag van de AFM. In totaal kwamen...

AFM: betaalpauzes niet altijd geschikt als langetermijnoplossing

AFM: betaalpauzes niet altijd geschikt als langetermijnoplossing

Betaalpauzes zijn niet altijd geschikt als langetermijnoplossing. Dat stelt de AFM, nu duidelijk is dat de coronacrisis nog niet is bedwongen. De toezichthouder:...

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

AFM: aandachtspunten voor beslismomenten bij betalingsproblemen

De AFM roept geldverstrekkers op om de komende tijd goed en blijvend voorbereid te zijn op klanten die mogelijk financieel in de knel komen. De toezichthouder: "Het...

AFM krijgt vragen over nazorg- en serviceabonnementen

AFM krijgt vragen over nazorg- en serviceabonnementen

De meeste van de 1.863 signalen die de AFM in het eerste halfjaar 2020 ontving, gingen over het opbouwen van vermogen, woningfinanciering en betalen. De toezichthouder:...