AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Overstroming via Pixabay

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM aanbeveling dat funderings- en overstromingsrisico’s hun plaats krijgen tijdens het gehele woningkooptraject.

In de AFM-publicatie ‘Inprijzen van klimaatrisico’s op de woningmarkt’ worden de gevolgen van het onvoldoende inprijzen van klimaatrisico’s voor (potentiële) woningeigenaren belicht en biedt de toezichthouder enkele mogelijke oplossingsrichtingen.

De AFM noemt de volgende rollen en acties:

Het opstellen en coördineren van een landelijk platform waar onder andere consumenten, verkopende en kopende makelaars, taxateurs, kredietverleners en datapartijen samen worden gebracht om zich te richten op betere informatieverschaffing over de impact van klimaatrisico’s op woningen.

Klimaatlabel

Het (laten) formuleren van een gestandaardiseerd en begrijpelijk klimaatlabel waardoor consumenten, verkopende en kopende makelaars, taxateurs en kredietverleners van dezelfde informatie uit kunnen gaan (single point of truth).

Het verplicht stellen dat verkopers, verkopende makelaars en platforms funderings- en overstromingsrisico’s (in de vorm van een klimaatlabel) vooraf aan de verkoop van een woning melden aan de koper of kopende makelaar.

Het (laten) formuleren van uniforme uitgangspunten voor eenduidige datadefinities, datamodellering en risicoschatting met betrekking tot klimaatrisico’s.

Het onderzoeken en overwegen van beleidsopties, waaronder aanpassing van de leennormen, zodat er tijdens de financiering op consistente wijze rekening wordt gehouden met de benodigde investeringen om klimaatrisico’s te mitigeren of schade te herstellen.

Het bevorderen van de verdere uitbreiding van (publiek) beschikbare funderings- en overstromingsdata om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid deze data op woningniveau te verbeteren;

Het uitbreiden van de rol van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) die wat betreft funderingsherstel op dit moment gebonden is aan gemeentelijke regelingen in plaats van een landelijke regeling.

Het verder ontwikkelen van oplossingsrichtingen om overstromingsrisico’s beter verzekerbaar te maken voor particulieren.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 8 november 2023

Het is goed om over na te denken. Maar om nu weer een circus van regeltjes op te gaan tuigen lijkt mij wat voorbarig. De Tweede Kamer heeft 'n motie aangenomen voor een eerlijker kostenverdeling bij funderingsproblematiek. Dat betekent niet zoals de AFM aangeeft dat de huiseigenaren en waardes van woningen daar sterk onder te leiden moeten hebben. VEH pleit voor Het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en woning eigenaren als delers van de kosten. Het is dus nu eerst aan de politiek. Bij een eerlijker verdeling zal het effect op de hypotheekverkrijging marginaal zijn. Beter om even af te wachten dan de woningmarkt verder te verstoren.

Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Meer dan de helft van de Nederlanders ziet geen klimaatrisico voor zijn of haar woning. Dit blijkt uit de eerste trendmonitor Klimaatbewust Wonen van Centraal Beheer,...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...