AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Overstroming via Pixabay

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM aanbeveling dat funderings- en overstromingsrisico’s hun plaats krijgen tijdens het gehele woningkooptraject.

In de AFM-publicatie ‘Inprijzen van klimaatrisico’s op de woningmarkt’ worden de gevolgen van het onvoldoende inprijzen van klimaatrisico’s voor (potentiële) woningeigenaren belicht en biedt de toezichthouder enkele mogelijke oplossingsrichtingen.

De AFM noemt de volgende rollen en acties:

Het opstellen en coördineren van een landelijk platform waar onder andere consumenten, verkopende en kopende makelaars, taxateurs, kredietverleners en datapartijen samen worden gebracht om zich te richten op betere informatieverschaffing over de impact van klimaatrisico’s op woningen.

Klimaatlabel

Het (laten) formuleren van een gestandaardiseerd en begrijpelijk klimaatlabel waardoor consumenten, verkopende en kopende makelaars, taxateurs en kredietverleners van dezelfde informatie uit kunnen gaan (single point of truth).

Het verplicht stellen dat verkopers, verkopende makelaars en platforms funderings- en overstromingsrisico’s (in de vorm van een klimaatlabel) vooraf aan de verkoop van een woning melden aan de koper of kopende makelaar.

Het (laten) formuleren van uniforme uitgangspunten voor eenduidige datadefinities, datamodellering en risicoschatting met betrekking tot klimaatrisico’s.

Het onderzoeken en overwegen van beleidsopties, waaronder aanpassing van de leennormen, zodat er tijdens de financiering op consistente wijze rekening wordt gehouden met de benodigde investeringen om klimaatrisico’s te mitigeren of schade te herstellen.

Het bevorderen van de verdere uitbreiding van (publiek) beschikbare funderings- en overstromingsdata om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid deze data op woningniveau te verbeteren;

Het uitbreiden van de rol van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) die wat betreft funderingsherstel op dit moment gebonden is aan gemeentelijke regelingen in plaats van een landelijke regeling.

Het verder ontwikkelen van oplossingsrichtingen om overstromingsrisico’s beter verzekerbaar te maken voor particulieren.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 8 november 2023

Het is goed om over na te denken. Maar om nu weer een circus van regeltjes op te gaan tuigen lijkt mij wat voorbarig. De Tweede Kamer heeft 'n motie aangenomen voor een eerlijker kostenverdeling bij funderingsproblematiek. Dat betekent niet zoals de AFM aangeeft dat de huiseigenaren en waardes van woningen daar sterk onder te leiden moeten hebben. VEH pleit voor Het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en woning eigenaren als delers van de kosten. Het is dus nu eerst aan de politiek. Bij een eerlijker verdeling zal het effect op de hypotheekverkrijging marginaal zijn. Beter om even af te wachten dan de woningmarkt verder te verstoren.

Meer over
Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...