Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

euro's via Pixabay 4

De AFM noemt het opvallend dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook naar een private lease verplichting wordt in bijna de helft van de gevallen (46 procent) niet gevraagd door de hypotheekadviseur.

De AFM doet deze constatering in consumentenonderzoek onder hypotheeksluiters naar de financiering van verduurzaming.

Zdenka van Schaik, manager Lenen en Sparen AFM: “Een hypotheekadviseur heeft de wettelijke taak om consumenten een passend advies te geven over hun hypotheek. Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel van het advies. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease contract.”

De AFM kondigde eerder dit jaar al aan nader onderzoek te doen of hypotheekadviseurs adequaat advies geven. Dit onderzoek loopt nog.

De AFM: “Slechts 30 procent van alle hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft naar een eventuele openstaande studieschuld. Bij starters kwam dit onderwerp vaker aan bod (49 procent). Echter, vier op de tien starters geven aan niet gevraagd te zijn naar een mogelijke studieschuld (elf procent weet het
niet).

“Van de jongeren (18-34 jaar) geeft 43 procent aan niet gevraagd te zijn naar een studieschuld.

“Het aandeel van de starters dat daadwerkelijk een studieschuld had lijkt ten opzichte de vorige meting gedaald (2021: 48 procent versus 2022: 30 procent), maar het verschil kan
ook (deels) verklaard worden door de verandering van panel. Bij jongeren (18-34 jaar) is hetzelfde patroon te zien.

“45 procent van de hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft of zij op dat moment een private lease hadden. Een even grote groep (46 procent) geeft aan dat hier niet naar gevraagd is (en acht procent weet het niet).

“Aan verbouwers (58 procent) werd vaker gevraagd of men een private lease had dan aan doorstromers (36 procent), de twee andere groepen vallen er tussenin (starters: 50 procent,
oversluiters: 41 procent).”

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...