Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

euro's via Pixabay 4

De AFM noemt het opvallend dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook naar een private lease verplichting wordt in bijna de helft van de gevallen (46 procent) niet gevraagd door de hypotheekadviseur.

De AFM doet deze constatering in consumentenonderzoek onder hypotheeksluiters naar de financiering van verduurzaming.

Zdenka van Schaik, manager Lenen en Sparen AFM: “Een hypotheekadviseur heeft de wettelijke taak om consumenten een passend advies te geven over hun hypotheek. Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel van het advies. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease contract.”

De AFM kondigde eerder dit jaar al aan nader onderzoek te doen of hypotheekadviseurs adequaat advies geven. Dit onderzoek loopt nog.

De AFM: “Slechts 30 procent van alle hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft naar een eventuele openstaande studieschuld. Bij starters kwam dit onderwerp vaker aan bod (49 procent). Echter, vier op de tien starters geven aan niet gevraagd te zijn naar een mogelijke studieschuld (elf procent weet het
niet).

“Van de jongeren (18-34 jaar) geeft 43 procent aan niet gevraagd te zijn naar een studieschuld.

“Het aandeel van de starters dat daadwerkelijk een studieschuld had lijkt ten opzichte de vorige meting gedaald (2021: 48 procent versus 2022: 30 procent), maar het verschil kan
ook (deels) verklaard worden door de verandering van panel. Bij jongeren (18-34 jaar) is hetzelfde patroon te zien.

“45 procent van de hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft of zij op dat moment een private lease hadden. Een even grote groep (46 procent) geeft aan dat hier niet naar gevraagd is (en acht procent weet het niet).

“Aan verbouwers (58 procent) werd vaker gevraagd of men een private lease had dan aan doorstromers (36 procent), de twee andere groepen vallen er tussenin (starters: 50 procent,
oversluiters: 41 procent).”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Van Bruggen Adviesgroep luidt noodklok over onvoorziene gevolgen private leasecontracten

Van Bruggen Adviesgroep luidt noodklok over onvoorziene gevolgen private leasecontracten

Er moet meer aandacht komen voor de impact die het aangaan van een private leasecontract heeft op het verkrijgen van een maximale hypotheek. Dat vindt Van Bruggen...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Overleg over verdeling toezichtskosten en nieuw kostenkader AFM

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd in verband met de doorwerking van de verordening cryptoactiva (MiCAR) in het AFM-toezicht. Klik...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....