ING gaat niet in op eis Milieudefensie

Benzine slangen via Pixabay

"Van het ene op het andere moment helemaal stoppen met de financiering van olie en gas is
volgens ons niet de juiste aanpak." Aldus ING in een brief aan Milieudefensie, dat onlangs aankondigde de bank voor de rechter te zullen dagen als zij niet snel afscheid neemt van milieuvervuilende klanten uit onder meer de olie- en gasindustrie.

ING: "Het grootste deel van de bedrijven die olie en gas winnen, halen deze zowel uit bestaande als nieuwe velden. Uw verzoek zou betekenen dat we volledig stoppen met de kredietverlening aan deze olie- en gasbedrijven. Helaas gebruikt 80 procent van de wereld nog steeds energie afkomstig uit fossiele brandstoffen voor verwarming, koken, vervoer en de opwekking van elektriciteit. In Nederland ligt dit percentage zelfs nog hoger. Dit percentage zal slechts geleidelijk omlaag gaan naarmate er nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. Vandaar dat de Verenigde Naties tijdens de klimaatconferentie COP28 hebben afgesproken “om op een eerlijke, ordelijke en rechtvaardige manier af te stappen van fossiele brandstoffen in energiesystemen” – dus niet van de ene op de andere dag.

"Van het ene op het andere moment helemaal stoppen met de financiering van olie en gas is volgens ons niet de juiste aanpak. Dit is ook niet in lijn met de klimaatpaden die wetenschappers hebben uitgestippeld voor de transitie naar netto-nul uitstoot in 2050 of waar het akkoord van Parijs toe oproept. In plaats daarvan kiezen we ervoor om met onze klanten in gesprek te gaan om hen te helpen stappen te zetten in hun klimaatbeleid. Zoals u weet, hebben we op basis van de laatste wetenschappelijke klimaatinzichten en de uitkomst van de VN-klimaatconferentie in december 2023 besloten om onze portefeuille olie- en gaswinning versneld af te bouwen en hier in 2040 volledig uit te stappen, ruim voor de doelstelling uit het akkoord van Parijs. Daarnaast hebben we besloten dat we onze kredietverlening voor duurzame energie tegen 2025 willen
hebben verdrievoudigd."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

De verduurzaming onder Nederlandse bedrijven blijkt, na een versnelling in 2023, te stagneren in 2024. Deze stagnatie wordt bij ondernemers vooral veroorzaakt door...

Een cruciale rol voor adviseurs

Een cruciale rol voor adviseurs

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen drie jaar heb ik veel gesproken met verzekeringsadviseurs en verzekeraars over duurzaamheid...