Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Werker via Pixabay cirkelzaag

De naam van de Inspectie SZW wordt gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Minister Koolmees: “Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de nationale toezichthouder geen misverstand oproepen. European Labour Authority en Netherlands Labour Authority geven duidelijk de verbinding aan en eveneens glashelder het verschil.”

De Nederlandse Arbeidsinspectie is volgens de minister de best passende vertaling van Netherlands Labour Authority. “In het spraakgebruik is (Nederlandse) Arbeidsinspectie ook gebruikelijker en veelzeggender dan Inspectie SZW.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 1 juli 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator...

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Minister Koolmees heeft zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd: meer focus op preventie; meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden; structureel...

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

Op ruim 3.000 actieve inspecties heeft de Inspectie SZW vorig jaar bij 783 werkgevers gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E....

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees...

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen. Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van...

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Een werkgever mag geen personeel weigeren zonder vaccinatiebewijs. Er bestaat in Nederland geen vaccinatiebewijs. Vaccinatie is ook niet verplicht. Aldus informatie...

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Onderzoek geeft onvoldoende basis voor een besluit over de opname van de sanering van alle asbestdaken in risicoklasse 1. Aldus staatssecretaris Van Veldhoven, die...

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper Verzekeringen en Westland Adviesgroep richten samen de arbodienst Arbo Werkt op, een lokaal opererende arbodienstverlener met een landelijke dekking....

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...