Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Werker via Pixabay cirkelzaag

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. Aldus de Nederlandse Arbeidsinspectie (nieuwe naam van Inspectie SZW) in het Jaarplan 2022.

Het jaarplan: “De coronacrisis heeft treffend geïllustreerd hoe belangrijk de  centrale gedachte van de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld moeten brengen om ze vervolgens van een mitigerende aanpak te kunnen voorzien. Het belang  van het verder verhogen van het aantal werkgevers dat hiermee serieus aan de slag gaat, kan bijna niet worden overschat. Belangrijk is met name dat werkgevers daarbij ook tijdig inzien dat ze extra deskundigheid moeten organiseren.”

In 2019 is het ministerie van SZW gestart met een plan om de bekendheid en de naleving van de verplichte RI&E te verbeteren. De focus lag toen vooral op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren. In 2021 was de focus ook gericht op het verhogen van de kwaliteit van de RI&E door te bevorderen dat werkgevers de risico’s goed beheersen met het treffen en uitvoeren van passende  maatregelen. In 2022 wordt dit verder voortgezet.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende periode NOW

Horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende periode NOW

Bijna de helft (47 procent) van de toegekende aanvragen voor de zevende periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is geactualiseerd en gewijzigd voor de overstap per 1 juli 2022. Adfiz: “Als gevolg van het synchroon lopen van de WGA-vast/WGA-flex...

FNV: werk maken van Long Covid-fonds

FNV: werk maken van Long Covid-fonds

Vakbond FNV start een meldpunt voor werknemers uit zorg & welzijn die vanwege Covid-19 langdurig klachten ondervinden en daardoor financiële schade oplopen....

Gedifferentieerde premie Aof

Gedifferentieerde premie Aof

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid...

Adviesalerts! Inkomen

Adviesalerts! Inkomen

(AdviesAlert Inkomen in VVP 6) De voorbije maanden zagen ontwikkelingen inzake betaald ouderschapsverlof, pensioen bij scheiding en nabestaandenpensioen. De...

300 miljoen per jaar voor MKB via loondoorbetaling bij ziekte

300 miljoen per jaar voor MKB via loondoorbetaling bij ziekte

Het nieuwe kabinet trekt 300 miljoen euro per jaar uit voor lastenverlichting van het MKB via loondoorbetaling bij ziekte. Aldus het coalitieakkoord. Dat leest verder:...

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Het kabinet verlengt de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022, na de dinsdagavond bekend gemaakte verlenging van de coronamaatregelen. Een aantal belastingmaatregelen...

Werkgevers kunnen vanaf maandag weer NOW aanvragen bij UWV

Werkgevers kunnen vanaf maandag weer NOW aanvragen bij UWV

Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december van dit jaar kunnen daarvoor vanaf maandag (13 december) een aanvraag indienen bij...

Ziekteverzuim in derde kwartaal opnieuw hoger

Ziekteverzuim in derde kwartaal opnieuw hoger

Het ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat 4,4 procent. Het verzuim was met...

Zesde periode NOW: ruim 26.000 aanvragen toegekend

Zesde periode NOW: ruim 26.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 26.000 aanvragen toegekend voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die liep van juli tot...