Jaarverslag AFM: oproep om lange termijn in het vizier te houden

Laura van Geest via AFM

De aanhoudende crises moeten niet afleiden van het maken van langetermijnplannen en -beleid. Die oproep doet bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie van het jaarverslag 2022 van de AFM. "Crises lijken verworden tot een constante en bij de aanpak daarvan ligt de focus terecht op snel en daadkrachtig optreden. Maar wie een duidelijke koers wil varen, heeft een stip op de horizon nodig."

Met het jaarverslag geeft de AFM inzicht in haar activiteiten en behaalde resultaten in 2022, inclusief de jaarrekening. Daarnaast is dit jaar voor het eerst ook het sociaal jaarverslag openbaar gemaakt over de medewerkers en het gevoerde sociale beleid.

De toezichthouder komt in het jaarverslag terug op onder meer zijn diploma-onderzoek. Uit onderzoek onder 75 financieel dienstverleners vorig jaar bleek dat bij 31 van hen de vereiste diploma’s voor advisering niet of niet allemaal aanwezig waren. Zij hebben in totaal 46 adviesvergunningen moeten inleveren. De AFM: "Dit is zorgwekkend en moet beter, daarom zullen we in 2023 deze controle op normnaleving voortzetten."

Als een vergunninghouder een bepaalde vergunning heeft voor advisering, dan moet minimaal één adviserende klantmedewerker beschikken over een geldig Wft-diploma. De grootste nalatigheid zat in de afwezigheid van geldige diploma’s voor het adviseren over inkomensverzekeringen. Dit was twaalf keer het geval. Adviesvergunningen voor schadeverzekeringen zakelijk, zorgverzekeringen en consumptief krediet zijn ieder vijf keer ingetrokken.

Daarnaast zijn 36 vergunningen om te bemiddelen ingeleverd omdat deze vergunninghouders geen activiteiten verrichtten in de betreffende producten. Ook bij bemiddelen had dit vaak betrekking op inkomensverzekeringen.

Verhoogde aandacht voor collectieve vergunningen

In 2022 heeft de AFM 356 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Daartegenover stonden 436 intrekkingen. De AFM: "De consolidatieslag in de FD-sector was ook in 2022 nog niet ten einde. Dit is onder meer terug te zien in het aantal vergunningintrekkingen en de wijzigingen binnen de actieve vergunningen. Zo is er dit verslagjaar wederom veel gebruik gemaakt van de uitbreiding naar een collectieve vergunning. Ook de omvang van het aantal aangesloten ondernemingen per collectieve vergunning neemt toe, waarop in veel gevallen de eigen vergunning van de aangesloten onderneming gelijktijdig wordt ingetrokken.

"De collectieve vergunning is een nationale vergunningsvorm die verder in Europa niet wordt gebruikt. Uit toezichtgesprekken blijkt regelmatig dat collectievevergunninghouders onvoldoende doordrongen zijn van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de aangesloten ondernemingen. Dit is in combinatie met de groei van het gebruik van deze vergunningsvorm voor ons reden om in 2023 verhoogde aandacht te besteden aan nieuwe collectievevergunningaanvragen en verdere uitbreidingen van de bestaande collectieve vergunningen."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...