Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari geen sancties voor niet-naleving worden opgelegd.

Afgelopen november besloot minister Kaag, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese, dat tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register meer verzorgd mochten worden.

Na analyse ziet het kabinet voldoende grondslag om de informatieverstrekking uit het UBO-register aan bevoegde autoriteiten en de FIU te herstellen. Ook voor Wwft-instellingen zal de toegang zo snel als praktisch en uitvoeringstechnisch mogelijk hersteld. Kaag: “Echter, het landschap aan Wwft-instellingen is divers, evenals de technische modaliteiten waarmee deze instellingen toegang hadden tot het UBO-register. Daarbij zijn veel Wwft-instellingen niet rechtstreeks op het UBO-register aangesloten, maar via ICT-leveranciers die geen legitiem belang hebben voor inzage van UBO-informatie. Het identificeren van welke individuele instellingen toegang kunnen hebben en dit technisch en praktisch inregelen is derhalve complex en kost tijd. Hierbij is een belangrijke gebruikersgroep de grootbanken. Deze instellingen zijn relatief eenvoudig te identificeren en aan te sluiten. Verwacht wordt dat de toegang voor deze groep relatief snel kan worden hersteld. De komende tijd zal worden ingezet om ook andere groepen Wwft-instellingen zo snel mogelijk aan te sluiten.”

Tot het moment van aansluiting geldt de tijdelijke maatregel die Kaag in november instelde.

Ten aanzien van personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen – de laatste categorie – herkent de minister het belang van toegang tot UBO-informatie. “Ik onderzoek daarom op dit moment op welke manier dit vorm kan krijgen.”

Wetsvoorstel

De minister: “Gezien de overwegingen van het Hof in relatie tot de artikelen 7 en 8 van het Handvest en het behoud van toegang voor autoriteiten en Wwft-instellingen, zijn er vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor eenieder te handhaven. Dit betekent dat artikel 21 van de Handelsregisterwet 2007 aanpassing behoeft en dat de toegang tot het UBO-register beperkt moet worden tot de bevoegde autoriteiten en de FIU, meldingsplichtige instellingen en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Hiervoor zal spoedig een wetsvoorstel worden opgesteld.”

Registratieplicht

De registratieplicht geldt onverkort. Kaag: “Een mogelijke terughoudendheid bij de registratie in verband met de uitspraak is niet langer aan de orde. Ik vind het daarbij van belang dat juridische entiteiten die met registratie hebben gewacht op de uitspraak van het Hof, alsnog in de gelegenheid worden gesteld opgave te doen. Vandaar dat het BEH tot 1 februari 2023 geen sancties zal opleggen voor niet-naleving van de registratieplicht.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...

Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...

UBO-register nog lang niet gevuld

UBO-register nog lang niet gevuld

Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...

UBO-register niet verder geopend

UBO-register niet verder geopend

Voor de toegang voor Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het besloten gedeelte van het UBO-register ziet het kabinet op dit moment onvoldoende grond....