Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

Register via Pixabay

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022. Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in de UBO-registers beter gewaarborgd. De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Banken, notarissen en bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot UBO-informatie uit de registers om witwassen aan te pakken en te voorkomen. Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. In dit geval wordt gesproken van een legitiem belang. Wat dit precies inhoudt zal de komende tijd in een besluit verder worden uitgewerkt. Dit besluit wordt volgend jaar geconsulteerd via internet.

Eerder dit jaar is het wetsvoorstel openbaar geconsulteerd. Het voorstel is naar aanleiding van deze internetconsultatie op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat ook medeoverheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot de registers om in die gevallen waarin het noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de Wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register

Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register

Het ligt in de lijn der verwachting, aldus minister Van Weyenberg, dat de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 weer toegang zullen hebben tot informatie uit...

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...

Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...

Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...

UBO-register nog lang niet gevuld

UBO-register nog lang niet gevuld

Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...