Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Regen via Pixabay man met paraplu

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage Financiële Markten 2019. Het CPB: "Met directe risico’s bedoelen we hier de schade door klimaatverandering, zoals door natuurrampen in Nederland of in het buitenland. Voor Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars geldt dat zij de meeste exposure hebben op overstromingsrisico’s in Nederland. De kans op grootschalige overstromingen in Nederland is echter zeer klein, zeker vanwege recente dijkverhogingen. Uiteraard is de impact – als het zich zou voordoen –voor de hele samenleving en dus ook voor de financiële sector groot. Klimaatverandering is ook merkbaar in lange droogteperiodes of juist heftige neerslag, die bijvoorbeeld de agrarische sector kunnen raken, en daarmee ook een risico vormen voor de aan hen lenende banken."

Vooral levensverzekeraars kwetsbaar voor lage rente

Vooral Nederlandse levensverzekeraars blijven kwetsbaar voor de historisch lage rente. Aldus het CPB in de Risicorapportage. Het CPB: "In 2018 lagen de solvabiliteitsratio’s in het overgrote deel van de verzekeringsbranche weliswaar ruim boven het wettelijk minimum van 100 procent, maar dit betekent niet dat verzekeraars uit de brand zijn. Daar waar garanties zijn afgegeven over de hoogte van uitkeringen of anderszins te leveren prestaties, blijft er druk op de solvabiliteitratio’s als de toekomstige verplichtingen voor een langere tijd tegen een lage rente moeten worden verdisconteerd."

Huizenmarkt lijkt nog steeds oververhit

De meeste signalen op de Nederlandse huizenmarkt wijzen nog steeds op oververhitting.

Het CPB: "Een mogelijke prijscorrectie zal ertoe leiden dat het aantal huishoudens dat onderwater komt te staan, zal toenemen en dat sommige huishoudens in de betalingsproblemen komen. Deze problematiek komt op dit moment relatief weinig voor: het aantal huishoudens met een betalingsprobleem op hun hypotheek daalt verder. Tegelijkertijd kiest twee derde van de starters voor een Loan-to-value ratio (LTV) boven 90 procent. Vooral deze huishoudens hebben minder buffers om eventuele prijsschommelingen in de waarde van hun onderpand op te vangen. Dat zal zich vertalen in een relatief sterke consumptiedaling voor deze groep als de stemming op de woningmarkt omslaat.LTV’s rond de 100 procent kunnen bovendien problematisch zijn als deze door overpositieve woningtaxaties in de praktijk alsnog hoger blijken te zijn dan gedacht. De impact van hoge LTV’s is wel kleiner dan tien jaar geleden, omdat 60 procent van de nieuw afgesloten hypotheken annuïtair of lineair wordt afgelost."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vooral bedrijven kwetsbaar bij stijgende rente

Vooral bedrijven kwetsbaar bij stijgende rente

Vooral voor niet-financiële bedrijven komt de schuldhoudbaarheid in gevaar bij stijgende rentes, aldus DNB. Huishoudens zijn beter bestand tegen een rentetoename,...

Vivat organiseert Weather Damages Prevention Challenge

Vivat organiseert Weather Damages Prevention Challenge

Vivat doet een oproep aan start-ups om mee te denken over problemen die ontstaan door het veranderende klimaat. Het doel is om gezamenlijk innovatieve, technologische...

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven

Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven

De financiële sector heeft behoefte aan betere gegevens van bedrijven over de financiële impact van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering. De sector...

AFM: "We gaan binnenkort naar een hogere rente"

AFM: "We gaan binnenkort naar een hogere rente"

Be prepared, we gaan van een lagere naar een hogere rente. Aldus AFM-bestuurder Gerben Everts in zijn speech voor het Dufas Investment Management Forum. Everts:...

De Hypotheekshop: dalende trend rente lijkt doorbroken

De Hypotheekshop: dalende trend rente lijkt doorbroken

De dalende trend van de rente lijkt doorbroken, meent De Hypotheekshop. De adviesketen: "De economie in grote delen van de wereld draait goed. Dat kwam afgelopen...

De Hypotheekshop noteert stijging rente

De Hypotheekshop noteert stijging rente

De Hypotheekshop verwacht dat na Rabobank en Munt meer geldverstrekkers de rente verhogen. De Hypotheekshop: "Veel beleggers verwachten dat de Europese Centrale...

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing van de doorsneesystematiek pakt nadelig uit voor oudere werknemers, met name die tussen 35 en 50 jaar. Het nadeel is wel verninderd door de gedaalde...

Aanhoudend lage rente risico voor sector

Aanhoudend lage rente risico voor sector

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële...

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

"Een maximale LTV van 90 procent betekent dat ruim 70 procent van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige...