Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

Surfen via Pixabay

“De hogere inflatie en rente zorgen voor flink wat schuimkoppen, die van u de nodige navigatiekunst vergen.” Aldus DNB-president Klaas Knot op de Verzekeringsdag van het Verbond van Verzekeraars. Knot: “De golven heeft u niet in de hand. Maar surfen kan wel. Door alert te zijn op de kosten. Door uw renterisico goed te beheersen. En door potentieel kwetsbare beleggingsportefeuilles goed in de gaten te houden.”

Knot: “Door inflatie stijgen natuurlijk uw loonkosten en ook de servicekosten bij uitbestedingen. Aan de verplichtingenkant bestaat er het risico dat door inflatie de claims van polishouders stijgen. Hoe de inflatie precies doorwerkt verschilt per type verzekeraar. Maar hoe dan ook, u heeft er allemaal mee te maken.

“En ook de hogere rente werkt natuurlijk door op u als verzekeraars.

“Inherent aan de lange looptijd van verplichtingen blijft renterisico vaak een belangrijk risico en kunnen kleine bewegingen van de rente materiële impact hebben. Al is het natuurlijk wel zo dat een rentestijging grosso modo een goede ontwikkeling voor verzekeraars is.

“Grote rentebewegingen hebben ook impact op uw onderpandpositie. Afhankelijk van de afgedekte positie kan het zijn dat verzekeraars onderpand moeten bijstorten of afromen bij rentestijgingen en -dalingen. Veranderingen van de rente kunnen grote impact hebben op de liquiditeitspositie van verzekeraars.

“De hogere rente werkt natuurlijk ook door op de beleggingen, bijvoorbeeld op de hypothekenportefeuille. Nu de rente stijgt zien we dat er minder snel wordt afgelost dan verwacht. Dit betekent in de praktijk dat de hypotheek langer op de balans staat met een lagere hypotheekrente dan de huidige hypotheekrente. Deze hypotheken zijn daardoor in waarde gedaald.  

“En dan is er nog commercieel vastgoed. Daar zien we volatiliteit op de Europese markt en vaker voorkomende herwaarderingen. Vooralsnog lijkt de impact voor u beperkt, maar het is wel zaak om deze markt goed in de gaten te houden. Ook omdat deze asset klasse als een early indicator kan worden gezien voor een recessie, iets wat we toch niet helemaal kunnen uitsluiten.”

Kerninflatie hardnekkig

DNB denkt dat de inflatie “in Nederland en in het eurogebied zijn piek heeft bereikt. Maar de onderliggende inflatie is nog steeds ongekend hoog. Die meten we aan de hand van de zogenaamde kerninflatie, waarbij energie- en voedselprijzen zijn uitgesloten omdat die erg volatiel zijn. Zoals u weet steeg de kerninflatie in Nederland in mei verder tot 8,2 procent, veel meer dan wat we afgelopen december hadden verwacht. In het eurogebied kwam de kerninflatie uit op 5,3 procent.

“En hoe zien de vooruitzichten voor inflatie voor de komende jaren eruit? Wederom volgens onze ramingen daalt de inflatie in Nederland dit jaar naar verwachting tot 4,2 procent, en daarna verder tot 2,5 procent in 2025. De kerninflatie is echter een stuk hardnekkiger en die zal in 2023 en 2024 nog te hoog blijven, en vermoedelijk ook in 2025 nog ruim boven twee procent uitkomen”.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe door snel gestegen rentes

Risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe door snel gestegen rentes

De financiële sector in Nederland moet rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen. Ook is sprake van lagere...

DNB: Else Bos treedt terug

DNB: Else Bos treedt terug

Begin 2024 treedt Else Bos terug als lid van de directie en voorzitter Toezicht van DNB. Bos werkt sinds 2018 bij DNB als lid van de directie en voorzitter Toezicht...

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie...

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB heeft ermee ingestemd dat Onderlinge ́s-Gravenhage (OG) de 2e pijler pensioenportefeuille overdraagt aan Zwitserleven, onderdeel van Athora Netherlands. De...

Inflatie daalt naar 4,6 procent in juli

Inflatie daalt naar 4,6 procent in juli

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 4,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In juni was de inflatie 5,7 procent. De...

Consultatie Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars

Consultatie Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars

Marktpartijen kunnen tot en met 15 september reageren op de DNB-consultatie van de ‘Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars’. Omdat inflatie...

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede...