Knab: steun onder zzp'ers voor verplichte AOV neemt af

Nadine Klokke Knab 2019

De steun onder zzp'ers voor een verplichte AOV neemt af. Ruim een derde (36 procent) steunt het huidige overheidsplan om een AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen die zelf niks geregeld hebben. In 2021 was dat nog 41 procent, zo blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.500 zzp'ers.

Van de ondervraagden geeft 42 procent aan op geen enkele manier een financieel vangnet te hebben, mochten ze arbeidsongeschikt raken. Van die groep zou het vier op de tien zzp’ers niet lukken om – zonder hun ondernemersinkomen - het hoofd langer dan een jaar boven water te houden. In het onderzoek zie je duidelijk een kloof tussen de hoge en lage inkomens. Hoe hoger het inkomen, des te vaker de ondernemer iets geregeld heeft. 

Er zijn verschillende manieren om iets te regelen. 22 procent van alle ondervraagden heeft een AOV. Andere genoemde voorzieningen zijn een broodfonds (9 procent) en crowdsurance (4 procent). Eén op de vijf heeft genoeg eigen vermogen om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Zes op de tien zzp’ers erkennen dat de grote groep onverzekerden een sociaal probleem vormen. Alleen zien de meesten het overheidsplan dat nu op tafel ligt, niet als de juiste oplossing. In dat plan moeten zzp’ers die niks geregeld hebben een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8 procent van hun inkomen. Een eventuele uitkering – ten hoogte van het minimumloon – start pas na de wachttijd van vermoedelijk een jaar.

Die wachttijd lijkt de knop om aan te draaien, wil de overheid een meerderheid van de zzp’ers achter zich krijgen. 36 procent steunt het huidige plan terwijl 57 procent aangeeft het plan te steunen, mits die wachttijd wordt verkort.

Nadine Klokke (CEO, Knab): “Een lagere premie – of kortere wachttijd - kun je bewerkstelligen door een AOV voor álle werkenden te verplichten en niet alleen voor zzp'ers. Zorg er tegelijkertijd voor dat het aantal schijnzelfstandigen wordt teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel. Als het de overheid lukt om de premie te verlagen of de wachttijd te verkorten, steunen wij het idee van een verplichting.”

Reactie toevoegen

 
TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

Minder dan een kwart van de Nederlanders zou bij het krijgen van een burn-out een bedrijfsarts raadplegen. Veel meer mensen kiezen ervoor om de huisarts te bezoeken....

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.600...

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0526) Tussen de consument en de verzekeraar bestaat verschil van mening over de vraag of de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die is...

SharePeople: minister niet op de hoogte van nieuwe AO-initiatieven

SharePeople: minister niet op de hoogte van nieuwe AO-initiatieven

"Blijkbaar is minister Karien van Gennip van Sociale Zaken niet op de hoogte van nieuwe initiatieven waarmee zzp'ers tot aan hun pensioen arbeidsongeschiktheid kunnen...

TAF lanceert Inkomenzeker AOV voor ondernemers

TAF lanceert Inkomenzeker AOV voor ondernemers

TAF heeft haar assortiment uitgebreid met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomenZeker AOV. Met dit product verzekert de ondernemer tot 85...

Aegon verlaagt AOV-premie voor nieuwe verzekerden

Aegon verlaagt AOV-premie voor nieuwe verzekerden

Aegon heeft de premie voor ondernemers verlaagd die een nieuwe AOV afsluiten. De verlaging komt gemiddeld uit op zo’n 16 procent. De premieverlaging geldt...

Mogelijk ook hypotheken voor zzp’ers bij Knab

Mogelijk ook hypotheken voor zzp’ers bij Knab

Knab onderzoekt de mogelijkheden om naast zakelijke leningen ook hypotheken voor zzp’ers aan te kunnen bieden. Aldus de bank bij de presentatie van de jaarcijfers....

TAF: "Pandemie had nauwelijks effect op aantal aanvragen AOV"

TAF: "Pandemie had nauwelijks effect op aantal aanvragen AOV"

Het bevreemdt TAF dat de coronapandemie niet heeft geleid tot een significante stijging van het aantal AOV-aanvragen op de hypotheekmarkt. Afgezet tegen de aankoop-gerelateerde...

Ruim een op de drie startende zzp’ers opent rekening bij Knab

Ruim een op de drie startende zzp’ers opent rekening bij Knab

Ruim een op de drie startende zzp’ers die in 2022 een zakelijke rekening opende, deed dat bij Knab. Dat marktaandeel ligt 6 procent hoger dan een jaar eerder....