Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Document via Pixabay

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024.

Lindenhaeghe: “Toekomstvoorzieningen zullen in de praktijk van de financieel adviseur een nog belangrijker onderwerp van gesprek worden. Niet alleen in relatie tot hypotheekadvies, maar ook om de volledige financiële positie van de klant nu en in de toekomst goed in kaart te brengen tijdens het klantgesprek. De inkomsten bij pensionering worden namelijk steeds minder vast door de invoering van de Wtp en door de optie om een bedrag ineens op te nemen. Dat kan bij klanten zorgen voor onzekerheid en onduidelijkheid.

“De meeste verwachte pensioenuitkeringen zijn nu nog gegarandeerd, maar straks variabel. Hierover hebben we de volgende vragen: met welk pensioeninkomen mag je nu precies rekenen bij deelnemers in het nieuwe pensioenstelsel door dit meer variabele pensioeninkomen? Zit er een verschil in afhankelijk van de premieregeling? Maakt het hierbij uit of wel of geen solidariteitsreserve of risicodelingsreserve aanwezig is?”

Lindenhaeghe oppert welk deel van het inkomen aan men zou kunnen meenemen bij de toets of de hypothecaire lening verantwoord blijft na pensionering: maximaal 90 (wel reserve aanwezig) of 75 (geen reserve aanwezig) procent bij een variabel pensioeninkomen.

Een pensioenbedrag ineens zou moeten doorwerken in de leennormen als het geld niet wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Wanneer bijvoorbeeld vijf procent van het pensioen ineens wordt opgenomen, moet bij de toets “vijf procent in mindering worden gebracht op het pensioeninkomen waarover het bedrag ineens wordt opgenomen. Hetzelfde percentage geldt bij derdepijlerpensioenproducten”.

Lindenhaeghe noemt het belangrijk dat het Nibud onderzoek doet naar de precieze wenselijke percentages. “Het is belangrijk om overkreditering te voorkomen, maar tegelijkertijd ook om de leencapaciteit niet onnodig te beperken”, schrijft Lindenhaeghe.

Uitbreiding zorgplicht

De Wijzigingsregeling bepaalt dat een hypotheekverstrekker rekening dient te houden met het toekomstig verwacht inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van de hypotheek de AOW-leeftijd bereikt. Lindenhaeghe vindt dit te beperkt: “De hypotheekadviseur kan een wettelijke zorgplicht krijgen voor het life-event pensionering, zodra de hypothecaire lening doorloopt na AOW-leeftijd. Het is aan de adviseur om afspraken te maken over de invulling van die zorgplicht. Logische momenten om opnieuw om de tafel te gaan kunnen zijn: vijftien jaar voor AOW-leeftijd, tien jaar voor AOW-leeftijd, vijf jaar voor AOW-leeftijd, een jaar voor AOW-leeftijd en een jaar na AOW-leeftijd. De klant kan dan op tijd meegenomen worden in de mogelijkheden, bijvoorbeeld aanvullend pensioen opbouwen in de derde pijler, en in de consequenties, bijvoorbeeld het verkopen van de woning bij onvoldoende inkomen vanaf de AOW-leeftijd. Ook kan de klant meegenomen worden in de gevolgen van het gewijzigde inkomen na AOW-leeftijd voor de situatie van de klant. Pensionering en de gevolgen van pensionering krijgen hiermee een belangrijkere rol in adviesgesprekken.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe heeft het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet verwerkt in een beknopt Totaaloverzicht. Enkele impactvolle wijzigingen die terug te lezen zijn...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe introduceert op het SEH-congres AI e-learning voor adviseurs. Deze opleiding is tot stand gekomen na een marktonderzoek en gesprekken met diverse partijen...

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe roept opnieuw organisaties op om een eerdere, interne deadline te stellen en daarmee te voorkomen dat hun medewerkers hun PE-examen uitstellen tot het...

VFBO: maak financiële wetgeving eenvoudiger

VFBO: maak financiële wetgeving eenvoudiger

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) heeft eind maart een brief gestuurd naar de fractievoorzitters die momenteel aan de formatietafel zitten,...

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

VVP poll: omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen.

De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...

Pechgeneratie studenten nu ook dupe van nieuwe hypotheekregels

Pechgeneratie studenten nu ook dupe van nieuwe hypotheekregels

Studenten die vanaf 2024 afstuderen, blijkt uit een analyse van Van Bruggen Adviesgroep, worden benadeeld door de nieuwe hypotheekregels, ten opzichte van eerder...

Adviseur te duur voor kwetsbare groepen

Adviseur te duur voor kwetsbare groepen

“Gezien de kosten van financieel advies verwachten wij dat bij pensioenbedrag ineens juist kwetsbare groepen geen gebruik kunnen/willen maken van een financieel...