Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Document via Pixabay

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024.

Lindenhaeghe: “Toekomstvoorzieningen zullen in de praktijk van de financieel adviseur een nog belangrijker onderwerp van gesprek worden. Niet alleen in relatie tot hypotheekadvies, maar ook om de volledige financiële positie van de klant nu en in de toekomst goed in kaart te brengen tijdens het klantgesprek. De inkomsten bij pensionering worden namelijk steeds minder vast door de invoering van de Wtp en door de optie om een bedrag ineens op te nemen. Dat kan bij klanten zorgen voor onzekerheid en onduidelijkheid.

“De meeste verwachte pensioenuitkeringen zijn nu nog gegarandeerd, maar straks variabel. Hierover hebben we de volgende vragen: met welk pensioeninkomen mag je nu precies rekenen bij deelnemers in het nieuwe pensioenstelsel door dit meer variabele pensioeninkomen? Zit er een verschil in afhankelijk van de premieregeling? Maakt het hierbij uit of wel of geen solidariteitsreserve of risicodelingsreserve aanwezig is?”

Lindenhaeghe oppert welk deel van het inkomen aan men zou kunnen meenemen bij de toets of de hypothecaire lening verantwoord blijft na pensionering: maximaal 90 (wel reserve aanwezig) of 75 (geen reserve aanwezig) procent bij een variabel pensioeninkomen.

Een pensioenbedrag ineens zou moeten doorwerken in de leennormen als het geld niet wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Wanneer bijvoorbeeld vijf procent van het pensioen ineens wordt opgenomen, moet bij de toets “vijf procent in mindering worden gebracht op het pensioeninkomen waarover het bedrag ineens wordt opgenomen. Hetzelfde percentage geldt bij derdepijlerpensioenproducten”.

Lindenhaeghe noemt het belangrijk dat het Nibud onderzoek doet naar de precieze wenselijke percentages. “Het is belangrijk om overkreditering te voorkomen, maar tegelijkertijd ook om de leencapaciteit niet onnodig te beperken”, schrijft Lindenhaeghe.

Uitbreiding zorgplicht

De Wijzigingsregeling bepaalt dat een hypotheekverstrekker rekening dient te houden met het toekomstig verwacht inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van de hypotheek de AOW-leeftijd bereikt. Lindenhaeghe vindt dit te beperkt: “De hypotheekadviseur kan een wettelijke zorgplicht krijgen voor het life-event pensionering, zodra de hypothecaire lening doorloopt na AOW-leeftijd. Het is aan de adviseur om afspraken te maken over de invulling van die zorgplicht. Logische momenten om opnieuw om de tafel te gaan kunnen zijn: vijftien jaar voor AOW-leeftijd, tien jaar voor AOW-leeftijd, vijf jaar voor AOW-leeftijd, een jaar voor AOW-leeftijd en een jaar na AOW-leeftijd. De klant kan dan op tijd meegenomen worden in de mogelijkheden, bijvoorbeeld aanvullend pensioen opbouwen in de derde pijler, en in de consequenties, bijvoorbeeld het verkopen van de woning bij onvoldoende inkomen vanaf de AOW-leeftijd. Ook kan de klant meegenomen worden in de gevolgen van het gewijzigde inkomen na AOW-leeftijd voor de situatie van de klant. Pensionering en de gevolgen van pensionering krijgen hiermee een belangrijkere rol in adviesgesprekken.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd...

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht...

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een...

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd....

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

“Natuurlijk hadden we de hoop dat de post tot meerdere reacties zou leiden, maar we zijn echt enorm verrast dat onze oproep zo door de branche is omarmd."...

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe gaat de activiteiten onder Lindenhaeghe Legal uitfaseren. Dit omdat de opleider zich weer volledig wil focussen op de financiële branche. Back...

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Huishoudens die volgend jaar een energiezuinige woning kopen, kunnen hiervoor extra hypotheek krijgen. Eigenaren van energiezuinige woningen hebben een beduidend...

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe roept de sector op tijdig werk te maken van het PE-examen 2022-2025. De opleider noemt het zorgwekkend dat er tot nu toe 41 procent minder PE-examens...

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...