Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Zonnepanelen installatie via Pixabay

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge huizenprijzen. Wel steeg het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van NHG. 

Het merendeel van de door NHG verstrekte garanties is voor de aankoop van een woning. In 2022 daalde dit aantal met 25 procent naar 57.113. Daarnaast werden 44.297 overige garanties (bijvoorbeeld bij oversluiting of voor woningverbetering) geregistreerd. 

Woningeigenaren die een aanvullende lening afsloten voor kwaliteitsverbetering kozen duidelijk vaker voor het energiezuiniger maken van de woning dan voor het realiseren van een verbouwing. Het aandeel groeide van 45 procent in 2021 naar 59 procent in 2022. 

Minder verliesdeclaraties

Relatiebeëindiging is de meest voorkomende aanleiding om een beroep te doen op NHG. In 2022 heeft NHG bij relatiebeëindiging, samen met de geldverstrekker, ruim 4.000 mensen kunnen helpen om in de woning te kunnen blijven wonen. De kans dat consumenten die hun woning moeten verkopen daarna een woning vinden voor een maandlast die lager of gelijk is aan hun huidige maandlast is immers klein. In totaal werd er 0,1 miljoen euro uitgekeerd vanwege verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop. Ook het aantal verliesdeclaraties en het verliesbedrag zijn lager dan verwacht. Dit komt omdat de huizenprijsstijging sneller ging dan verwacht en er bij verkoop van de woning een overwaarde resteerde en dus geen verlies. De acht ontvangen verliesdeclaraties in 2022 zijn allemaal geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag bedroeg circa 6.800 euro. 

In 2022 nam het garantievermogen van NHG toe tot 1,634 miljard (2021: 1,608 miljard).

De ontvangen borgtochtprovisie heeft in 2015 gepiekt op 235 miljoen en daalde vorig jaar naar 101 miljoen in lijn met de verlaging van de borgtochtprovisie en het NHG-marktaandeel.

Desktoptaxatie

Om een drempel weg te nemen voor consumenten om energiebesparende maatregelen mee te financieren en vanwege de voordelen van desktoptaxatie maakte NHG het per 1 januari 2022 mogelijk om deze vorm van taxatie te gebruiken bij verduurzamingsmaatregelen. NHG: “We zagen dat bijna negen procent van NHG-garanties met verduurzamingsmaatregelen in 2022 op basis van desktoptaxatie werd afgesloten. NHG gelooft in de toekomst van digitale waardebepaling en is tevreden over de resultaten die met desktoptaxaties worden bereikt.”

 

Reactie toevoegen

 
Legio voordelen voor de adviseur

Legio voordelen voor de adviseur

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 3-2024) “Er is geen enkele steekhoudende reden om niet te verduurzamen en bovendien zijn de voordelen voor adviseurs...

Het recht om te repareren

Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

"Huizenkoper huiverig om te verduurzamen"

Hypotheekadviseurs horen volgens De Hypotheekshop momenteel vaker van huizenkopers dat ze de verduurzaming van de woning naar de toekomst doorschuiven. Kopers willen...

Aantal nieuw verstrekte NHG-garanties gestegen met vijf procent

Aantal nieuw verstrekte NHG-garanties gestegen met vijf procent

In 2023 steeg het aantal nieuw verstrekte NHG-garanties met vijf procent naar 106.732 (2022: 101.410). Het aantal nieuw verstrekte garanties was hoger dan ingeschat...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....