Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Overstroming via Pixabay

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent van de zakelijke schades volledig hebben afgehandeld. Grote, complexe waterschades, de invloed van COVID-19 en schaarste in de bouwbranche zorgen voor een langer afhandelproces.

Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo'n 160 tot 250 miljoen euro.

In totaal hebben verzekeraars circa 25.000 schademeldingen uit Limburg en Brabant ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. De meeste verzekeringsclaims (zo'n 15.600) komen uit Limburg, voor Brabant staat de teller op circa 9.200. Het merendeel van de claims betreft particuliere schades aan woningen en motorvoertuigen (circa 22.300). Bij een kleiner deel (circa 2.500) gaat het om zakelijke schades. De meeste particuliere en zakelijke schades ontstonden door extreme regenval en overstroming van kleine rivieren in Limburg en Noord-Brabant. De grootste schades zien verzekeraars bij ondernemers en particulieren langs de Geul en de Gulp, met Valkenburg als epicentrum.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021,...

Kolkende kwesties

Kolkende kwesties

(Uit VVP 5-2021) Het kabinet zegt niet langer ondernemers tegemoet te komen als ze zich tegen een onverhoopte ramp hadden kunnen verzekeren. Maar in de praktijk...

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Het kabinet ziet geen reden om nader te kijken naar de financiële weerbaarheid van ondernemers bij klimaatschade. Dat antwoordt minister Grapperhaus op Kamervragen....

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

Cyberverzekeraars stellen hogere eisen, aldus Aon en Klap in het Katern Cyber in VVP 5-2021. In deze nieuwe VVP ook weer veel aandacht voor actief klantbeheer. Martin...

Water over de dijken kan banken fors raken

Water over de dijken kan banken fors raken

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief...

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Tot nu toe zijn na de watersnood in Limburg 1.135 Wts-meldingen ontvangen. Volgens minister Grapperhaus “staan de schade-experts gereed om na inwerkingtreding...

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

APC Holland handelt materiele schade van ondernemers door de watersnood in Limburg af alsof zij toch verzekerd waren op dit onderdeel. CEO Paul Röthengatter:...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...