Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Autoverzekering autoweg 2018 TB

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De minister wijst er in zijn antwoord ook op dat van een directe verzekering feitelijk geen sprake is.

Hoekstra: "Ik zie pas een mogelijke rol voor mijzelf en mijn ambtsgenoot voor Rechtsbescherming weggelegd als de wenselijkheid van een directe verzekering zonder meer vaststaat en verzekeraars niet in staat zijn dit product aan te bieden zonder aanpassingen in wet- of regelgeving. Ik laat het initiatief daarom voor nu bij de verzekeringssector."

De minister verder: "Het voorstel van het Verbond van Verzekeraars houdt in dat het slachtoffer de mogelijkheid heeft om een schadeclaim in te dienen bij zijn eigen verzekeraar, waarna deze verzekeraar de schade weer verhaalt op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bij dit voorstel is er geen sprake van een directe verzekering, omdat de schade van de verzekerde niet daadwerkelijk verzekerd is bij zijn eigen verzekeraar en er ook geen verplichting is om de schade bij de eigen verzekeraar te claimen. Er is slechts sprake van afspraken tussen verzekeraars over onderling regres. Bovenstaande nadelen kunnen in dat geval deels worden ondervangen, indien er verder geen sprake is van een wijziging van de polisvoorwaarden. Of het voorstel van het Verbond van Verzekeraars uiteindelijk consumentvriendelijker is dan de huidige situatie, zal afhangen van de wijze waarop verzekeraars uitvoering zullen geven aan de regeling."

De ACM denkt volgens de minister mee "met het Verbond over hoe dit initiatief op een consumentvriendelijke manier kan worden vormgegeven, waarbij concurrentiebeperkingen worden voorkomen".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraar moet bewijzen dat iemand anders de blaastest heeft afgelegd

Verzekeraar moet bewijzen dat iemand anders de blaastest heeft afgelegd

De Rechtbank Noord-Holland geeft Ansvar de kans te bewijzen dat de blaastest na het auto-ongeval niet bij de claimende klant maar diens stiefvader is afgenomen....

Directe Schadeafhandeling "mooi proces bij abc-tje"

Directe Schadeafhandeling "mooi proces bij abc-tje"

In een adviseursmailing vraagt 112Schade zich af of Directe Schadeafhandeling van WA-schade altijd goed zal gaan werken. De belangenbehartiger over de nieuwe dienst...

Auto’s met een hoog diefstalrisico vragen na datalek om betere beveiliging

Auto’s met een hoog diefstalrisico vragen na datalek om betere beveiliging

Auto’s met een hoog diefstalrisico vragen om betere beveiliging na het datalek bij RDC, meent Turien & Co. De assuradeur, die veel voertuigen in het duurdere...

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

Offer keuzemogelijkheden in de verplichte AOV voor zelfstandigen niet op voor uitvoeringsgemak. Daarvoor pleit het Verbond van Verzekeraars op zijn website. Directeur...

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Nieuwe course Basis Verzekeringsrecht

Op 17 juni start de nieuwe driedaagse course Basis Verzekeringsrecht, ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Eggens Instituut van de...

"Letselschadeslachtoffers soms sneller geholpen via gemeente"

"Letselschadeslachtoffers soms sneller geholpen via gemeente"

Soms zijn er goede redenen om letselschadeslachtoffers te wijzen op betere mogelijkheden via de gemeente, stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een onderzoek...

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

Verzekeren van pandemie onhoudbaar?

(Marko van Leeuwen, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Bijzondere Risico's) Hoe ziet de Nederlandse verzekeringsmarkt eruit in tijden van een pandemie? En...

Het geheim van onze autopremies

Het geheim van onze autopremies

(Partner in kennis Turien & Co. in VVP-special Bijzondere Risico's) Binnenkort introduceert Turien & Co. Assuradeuren een volledig nieuwe autoverzekeringslijn....

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Gemiddelde jaarlijkse weerschade kan met 250 miljoen oplopen

Het gemiddelde bedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weergerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 277 miljoen...

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm voor de verzekeraar in dit geval. Chubb, risicodrager van Assicuro, hoeft geen 170 mille uit te keren na diefstal van een Citroën DS 21 Injectie,...