Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Autoverzekering autoweg 2018 TB

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De minister wijst er in zijn antwoord ook op dat van een directe verzekering feitelijk geen sprake is.

Hoekstra: "Ik zie pas een mogelijke rol voor mijzelf en mijn ambtsgenoot voor Rechtsbescherming weggelegd als de wenselijkheid van een directe verzekering zonder meer vaststaat en verzekeraars niet in staat zijn dit product aan te bieden zonder aanpassingen in wet- of regelgeving. Ik laat het initiatief daarom voor nu bij de verzekeringssector."

De minister verder: "Het voorstel van het Verbond van Verzekeraars houdt in dat het slachtoffer de mogelijkheid heeft om een schadeclaim in te dienen bij zijn eigen verzekeraar, waarna deze verzekeraar de schade weer verhaalt op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bij dit voorstel is er geen sprake van een directe verzekering, omdat de schade van de verzekerde niet daadwerkelijk verzekerd is bij zijn eigen verzekeraar en er ook geen verplichting is om de schade bij de eigen verzekeraar te claimen. Er is slechts sprake van afspraken tussen verzekeraars over onderling regres. Bovenstaande nadelen kunnen in dat geval deels worden ondervangen, indien er verder geen sprake is van een wijziging van de polisvoorwaarden. Of het voorstel van het Verbond van Verzekeraars uiteindelijk consumentvriendelijker is dan de huidige situatie, zal afhangen van de wijze waarop verzekeraars uitvoering zullen geven aan de regeling."

De ACM denkt volgens de minister mee "met het Verbond over hoe dit initiatief op een consumentvriendelijke manier kan worden vormgegeven, waarbij concurrentiebeperkingen worden voorkomen".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Corona doorkruist verbeterd klantcontact verzekeraars

Liet in 2019 de score van verzekeraars op 'contact' de sterkste verbetering zien, dit jaar is de score juist weer licht teruggelopen. Ook valt op dat reisverzekeraars...

Neefje op bezoek? Autosleutels verstoppen!

Neefje op bezoek? Autosleutels verstoppen!

Laat de autosleutel niet op tafel liggen als een neefje op bezoek is... Een oom deed dat wel, waarna zijn neefje ging joyriden met schade tot gevolg. Bovemij - de...

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen van de ACM samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Nu moeten consumenten met een Wettelijke...

Grote prijsverschillen tussen WA-autoverzekeringen

Grote prijsverschillen tussen WA-autoverzekeringen

Jaarpremies van WA-autoverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, terwijl de voorwaarden in de meeste gevallen grotendeels hetzelfde zijn. Dat constateert de Consumentenbond,...

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

"Kifid van toezichtsterrein AFM houden"

Het Verbond van Verzekeraars staat huiverig tegenover de suggestie van SEO om gedragswetenschappelijke inzichten mee te wegen in de juridische afweging bij de beoordeling...

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

Verbond blij met IPID-handvatten AFM

"Het vinden van de juiste IPID-balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder." Zo reageert het Verbond...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Administratieve verlenging 75+: aantal dossiers daalt verder

Administratieve verlenging 75+: aantal dossiers daalt verder

Het CBR meldt dat eind september 54.125 mensen vielen onder de administratieve verlenging 75+. Dat is bijna de helft minder dan een half jaar geleden; eind april...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...