Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden", aldus Paul Schuiling van Projective Group in een reactie op onderzoeken van het ministerie van Financiën over advies en informatie.

Toen eind 2021 de AFM haar standpunt over advies en informatieverstrekking kenbaar maakte, trok dit de aandacht in de adviesbranche. Vanuit deze sector rezen er 'grote zorgen' over de mogelijke financiële risico's voor consumenten en de vrees dat niet-deskundige medewerkers wijzigingen in bestaande contracten zouden kunnen doorvoeren. Met betrekking tot deze interpretatie stelde de sector de agenda voor 2023 op, in afwachting van onderzoekresultaten naar de gevolgen en adviesbehoeften van consumenten. Onlangs heeft de minister van Financiën de conclusie gepubliceerd op basis van twee uitgevoerde onderzoeken.

"De minister concludeert dat er geen noodzaak is om de financiële toezichtswetgeving aan te passen. Persoonlijk advies gedurende de looptijd van het product (de beheerfase) valt niet onder de Wft, zolang er geen nieuw financieel product wordt afgesloten. Met deze uitkomst behouden aanbieders de mogelijkheid om consumenten in de beheerfase te assisteren bij keuzes die zij moeten maken."

In het eerste onderzoek communiceerde de aanbieder in de beheerfase op vier verschillende manieren met de klant. "Echter, er is geen bewijs gevonden dat consumenten vaker advies inwonnen of verstandigere keuzes maakten als gevolg van deze communicatie. Het tweede onderzoek onthulde dat de behoefte aan advies niet afhankelijk is van de financiële geletterdheid van de consument. Een opvallende bevinding was dat consumenten zich minder lieten leiden door hun eigen kennis als feedback uit een financiële kennistoets aantoonde dat ze hun kennis overschatten. Desondanks resulteerde de feedback niet in een grotere bereidheid om financieel advies in te winnen. Dit onderzoek benadrukt dus de waarde van een effectieve kennistoets bij execution only, met feedback als waardevolle bijdrage aan consumentenbescherming en gedragsverandering."

"Het burgerlijk recht stelt via het Burgerlijk Wetboek ook eisen aan dienstverlening. Ondanks dat de adviesregels uit de Wft niet van toepassing zijn op persoonlijk advies voor reeds aangeschafte financiële producten, verwachten de civiele rechter en het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening nog steeds dat een redelijk handelende en bekwame adviseur rekening houdt met de noodzakelijke informatie om tot een degelijk advies te komen. De bestaande wettelijke normen blijven dus relevant, zij het dat de financiële dienstverlener hierop niet door de toezichthouder kan worden aangesproken."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...