Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Joost Tieland 2021

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat lang niet alle zzp'ers kapitaal opbouwen.Joost Tieland, directeur bij de online pensioenbank: "De wens om eerder met pensioen te gaan, leeft vooral bij jongere zzp’ers. De hamvraag is natuurlijk of ze daarvoor wel voldoende financiële middelen hebben. Daar kun je echt grote vraagtekens bij zetten.

"De ambitie om eerder te stoppen met werken staat in schril contrast met wat zzp’ers voor hun pensioen opzijzetten. Circa zes op de tien zzp'ers zeggen dat ze bezig zijn iets voor hun pensioen op te bouwen, twee op de tien willen er binnen twaalf maanden aan beginnen, maar twee op de tien doen helemaal niets.”

De ambitie van zzp’ers om eerder met pensioen te gaan is opmerkelijk groot, zo blijkt uit de enquête. Vijf procent van de zzp'ers wil zelfs voor hun 50ste stoppen met werken, vijftien procent voor hun 55ste. Bij werknemers liggen die percentages aanzienlijk lager, respectievelijk op twee en zeven procent. Vooral jongere zzp’ers willen eerder stoppen met werken: onder de 50 jaar wil 55 procent eerder dan 65 jaar met pensioen. Bij ouderen boven de vijftig ligt dat op 38 procent. 

Ook de hoogte van het inkomen blijkt een belangrijke factor. 67 procent van de mensen die meer dan 72.000 euro verdienen – circa twee keer modaal - wil voor het 65ste levensjaar stoppen met werken. Onder die inkomensgrens leeft die wens slechts bij 38 procent.


 

 

Reactie toevoegen

 
"Overhevelen individuele pensioenpot kan veel geld opleveren"

"Overhevelen individuele pensioenpot kan veel geld opleveren"

"Nederlanders staan erom bekend dat ze goed op de prijs van producten letten. Bij pensioen valt dat doorgaans tegen. Overstappen naar een beter derde pijler product...

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day breidt haar productaanbod uit met een nabestaandenlijfrente. Hiermee kunnen nabestaanden het opgebouwde persoonlijke pensioen van bijvoorbeeld een...

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

In 2023 gingen 86.000 werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en elf maanden en daarmee drie maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit...

Fast én slow service

Fast én slow service

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er bijna 927.000 mkb-bedrijven waren....

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties,...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Bijna derde zzp'ers onbekend met fiscale aftrek pensioeninleg en AOV-premie

Bijna derde zzp'ers onbekend met fiscale aftrek pensioeninleg en AOV-premie

Startende zzp'ers weten vaak niet dat ze hun pensioeninleg en AOV-premie mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Knab. Nadine...