Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Bouwvakker via Pixabay 2

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel (KVK), het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars slaan daartoe de handen ineen. De organisaties, verenigd in de Taskforce Inkomen voor Later, bepleiten onder meer dat zelfstandigen veel gemakkelijker inzage krijgen in de maximale fiscale ruimte voor pensioenopbouw.

De taskforce wil een op zelfstandigen gerichte informatiecampagne opzetten en een neutraal informatiepunt ontwikkelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zich bereid getoond in die visie mee te denken. Ook wil de taskforce dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw. Daarmee wil de taskforce zelfstandigen beter bereiken en drempels in de derde pijler verlagen.

Kijken naar behoeften

De taskforce kijkt naar de behoeften van zelfstandigen ten aanzien van de het inkomen voor later en hoe ze zelfstandigen beter kunnen bereiken. Zo ervaren zelfstandigen het berekenen van de jaarruimte in de praktijk als tijdrovend (er moet informatie worden opgevraagd) en ingewikkeld. Naar verwachting is het het meest effectief om de beschikbare jaar- en reserveringsruimte door de Belastingdienst inzichtelijk te maken bij de jaarlijkse aangifte.

De invoering van de Wtp biedt volgens de taskforce kansen voor vergroting van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen. Niet alleen omdat de fiscale ruimte in de derde pijler aanzienlijk is verruimd, maar ook omdat het pensioen met de stelselwijziging meer in de belangstelling is komen te staan. Het is volgens de taskforce belangrijk dat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze verruiming.

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...