"Stop met demoniseren schadeprovisie"

Edwin Herdink resized

"Schadeverzekeringsprovisie en kosten voor financieel advies zijn twee totaal verschillende onderwerpen, die moet en kun je niet met elkaar verweven." Aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink in reactie op een recent artikel van Fred de Jong en Alwin Oerlemans in het blad 'Het Verzekeringsarchief'. 

De auteurs betogen in hun artikel dat er een noodzaak is voor financieel onderhoud en financiële regie om burgers beter te helpen navigeren en keuzes te maken in hun eigen leven en financiën. Zij schrijven onder meer: "Dat onderhoud en die regie moeten wel onderdeel zijn van een houdbaar businessmodel. (...) Het uitwerken van een model voor de financieel regisseur van de toekomst op basis van de lessons learned in de huisartsenpraktijk biedt perspectief, inclusief de financieringsmodellen die hierbij van toepassing zijn. (...) Elke Nederlander heeft verplicht een aantal schadeverzekeringen, de meeste worden via een financieel adviseur afgesloten. In de premie zit nu een vergoeding voor de adviseur. Door de provisie uit deze producten te halen, ontstaat ruimte om de financieel regisseur te betalen, maar op een andere manier dan nu het geval is."

Herdink: "Aanvankelijk werd ik enthousiast hoe in het artikel wordt bevestigd, dat het provisieverbod heeft geleid tot een verschraling van advies, vooral voor brengproducten. En dat de lagere inkomensklassen naar execution only vluchten omdat ze niet apart willen of kunnen betalen voor financieel advies.

"Ook wordt bevestigd dat een duurzaam advies/beheermodel samengaat met een fatsoenlijke beloning. De opzet voor een financieel abonnement, waarbij de aandacht verschuift van productadvies naar 'financiële coaching' kunnen we als CFD voor een belangrijke deel onderschrijven en komt ook overeen met de ervaringen uit de praktijk, die we in het boek 'Provisie 2.0' hebben gedeeld.

"Het artikel begint te wankelen wanneer meerdere keren naar het onderzoek van Decisio wordt verwezen. Een zeer omstreden onderzoeksrapport, dat bovendien juist tot de conclusie komt dat de toegang tot financieel advies helemaal niet is verslechterd!

"Een conclusie op basis waarvan de minister van Financiën heeft besloten dat het provisieverbod op financieel complexe producten succesvol is en gehandhaafd moet blijven. CFD vindt het een uiterst dubieuze ontwikkeling dat een zo omstreden rapport ineens als bron van waarheid wordt aangehaald in dit artikel. In onze ogen diskwalificeert het artikel zichzelf hiermee.

"Maar het artikel wordt helemaal bizar als De Jong met een rekenvoorbeeld komt, waarbij hij concludeert dat de huidige schadeprovisie voldoende is om ook, naast de werkzaamheden voor schadeverzekering, een compleet financieel abonnement te verzorgen voor klanten.

"De berekening, die overigens sowieso niet deugt, komt uit op een provisie van 20 euro per maand op schadeverzekeringen voor een gemiddeld gezin. En nu komt het, De Jong zegt dan, en ik citeer: "De kosten voor de 'financieel regisseur' kunnen volledig worden betaald uit de huidige provisie die huishoudens nu betalen".

De onderbouwing hiervoor is dat er wel zo'n 50 procent bespaard kan worden op intermediaire kosten bij verzekeringen vanwege Big Data, Fintech, etcetera, waardoor ruimte ontstaat om ook 'financieel regisseur' voor je klant te zijn. Hierdoor wordt een financieel abonnement dus ineens een soort van gratis voor de klant!

"Het is een volstrekt absurde aanname dat een kantoor, dat de basis van zijn inkomen behaalt uit schaderelaties, in de ogen van De Jong voor hetzelfde geld een compleet financieel abonnement erbij kan leveren. Überhaupt is de dienstverlening schadeverzekeringen een compleet andere dienstverlening dan financieel advies. Dat is helemaal niet op één hoop te gooien. Eigenlijk wordt hier beweerd dat schadekantoren gigantische marges hebben. Het moet toch niet veel gekker worden.

"Hiermee wordt in één klap het volledige artikel ongeloofwaardig, ook al sluit het artikel af met alternatieve financieringsmogelijkheden. Het is weer de zoveelste aanval op de schadeprovisie om de opinie op oneerlijke wijze te beïnvloeden. Dat moet stoppen.

"Schadeverzekeringsprovisie en kosten voor financieel advies zijn twee totaal verschillende onderwerpen, die moet en kun je niet met elkaar verweven. CFD herhaalt haar standpunt dat schadeprovisie een beproefd, eerlijk en klantvriendelijk verdienmodel is. Andere initiatieven zijn natuurlijk prima, mits de klant en het intermediair in alle vrijheid kunnen kiezen welk model het beste bij hem of haar past. Dat noemen we vrije marktwerking."

En wat betreft dit artikel van Fred de Jong en Alwin Oerlemans, stop alsjeblieft met het demoniseren van schadeprovisie en respecteer de twee vakgebieden schade en leven".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerbrand - De procesfabriek 12 september 2018

Het stuk van Fred en Alwin heeft een (zoals van hen te verwachten) gedegen onderbouwing. Bovendien is het concreet en uitgewerkt naar de praktijk met Canvas model en stappenplan. Het zet inderdaad vraagtekens bij de huidige aanpak en businessmodellen in de sector en is ook duidelijk over de limieten aan wat je bijvoorbeeld bij een klant in rekening kunt brengen. Dat lijkt mij een goede zaak en zet beslissers in de sector hopelijk aan tot nadenken. En inderdaad kan ik uit eigen ervaring meegeven dat technologie en concurrentie de sector op dit moment al de door Fred beschreven richting op dringen. Wacht niet tot het te laat is en kom tot gerichte actie zou mijn boodschap zijn aan diezelfde beslissers. Jouw opmerking over demoniseren en het taalgebruik vind ik overtrokken en doet mij bijna denken: wat je zegt doe je zelf. Het zou beter zijn om eens samen met Fred en Alwin te kijken hoe je elkaars standpunten kunt versterken. Daar heeft iedereen meer aan. Ik ben benieuwd naar jullie gezamenlijke standpunt.

CFD verhuisd naar Parc Gooimeer

CFD verhuisd naar Parc Gooimeer

Na drie jaar is CFD vertrokken uit het DFO-gebouw in Hoevelaken om een nieuwe locatie te betrekken: Parc Gooimeer, Gooimeer 1, 1411 DC Naarden. CFD-voorzitter Edwin...

CFD: “Onafhankelijke adviseur in verkeerde hoek gezet door nu.nl”

CFD: “Onafhankelijke adviseur in verkeerde hoek gezet door nu.nl”

“Het gaat altijd alleen maar over de provisie van de tussenpersoon en de beste prijs van de verzekering en hoe makkelijk het is om het allemaal zelf in een...

CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"

CFD: "Hoogste tijd dat intermediairverzekeraars daad bij woord voegen"

CFD-voorzitter Edwin Herdink noemt het de hoogste tijd dat intermediairverzekeraars de daad bij het woord voegen. Dit in een reactie op het voornemen van minister...

CFD-BAV uitgebreid

CFD-BAV uitgebreid

De vorig jaar gelanceerde CFD-BAV is uitgebreid. Belastingaangiftes voor particulieren vallen voortaan standaard onder de dekking evenals het opstellen van en het...

Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby

Transparantie: CFD hekelt in open brief verzekeraarslobby

"Via de lobby op alle mogelijke manieren het verdienmodel van verzekeraars proberen te verbeteren is onbehoorlijk." Aldus CFD in een open brief aan minister Hoekstra...

CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers

CFD eist goede transparantiebalans tussen de diverse spelers

CFD vindt het onverteerbaar dat andere partijen dan financieel adviseurs mogelijk niet aan de provisietransparantie eisen hoeven voldoen. “Dat past echt niet...

Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport: het juiste talent

Adviseren is topsport! Vvp vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Edwin Herdink , voorzitter CFD. Wie...

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

Wim Koster in nieuwsbrief CFD: "Nooit incasso uit handen geven"

In de nieuwe CFD-nieuwsbrief een lezenswaardig interview met de gepensioneerde maar nog steeds uitgesproken financieel adviseur Wim Koster (oprichter Koster Verzekeringen...

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD dient Corona Crisis Code in bij Financiën

CFD heeft een Corona Crisis Code aangeboden aan het ministerie van Financiën. CFD: "Er is momenteel terecht volop aandacht voor het bestrijden van het Corona...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...