Vakpaper Duurzaam Wonen

foto vakpaper duurzaam wonen

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij het begeleiden van hun klanten bij het verduurzamen van de woning en dit te integreren in het financieel advies is door Bureau DFO en Atentikmarketing een Vakpaper Duurzaam Wonen ontwikkeld. De vakpaper is een eerste stap in een reeks van initiatieven die zijn bedoeld om de verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen en hypotheekadviseurs te helpen bij het verstrekken van een gedegen advies aan hun klanten.

De vakpaper bevat actuele informatie, links naar relevante bronnen en praktische hulpmiddelen om het adviesproces te vereenvoudigen en te professionaliseren. Daarnaast wordt er een speciale rekentool ter beschikking gesteld en is informatie opgenomen over de nieuwe leennormen per 2024. Ook zijn er voorbeeldbrieven.

Dit initiatief is mogelijk gemaakt door hypotheekaanbieder ABN Amro, serviceprovider Home Invest, schadeverzekeraar AnsvarIdèa en dienstverlener BOX duurzaam. De vakpaper en bijbehorende tools zijn echter beschikbaar voor alle adviseurs.

Steeds vaker verduurzamingsadvies

In een onlangs gehouden enquête onder hypotheekadviseurs is gevraagd of er de komende tijd meer eisen worden gesteld aan verduurzaming van de woning bij het hypotheekadvies. 84 procent van de adviseurs denkt dat dit het geval is. En 79 procent van de adviseurs beseft dat hypotheekverstrekkers in de komende jaren ook medewerking aan hen gaan vragen voor de verduurzaming van bestaande woningen en het verbeteren van de energielabels. Circa achttien procent van de kantoren benadert klanten al regelmatig om in gesprek te gaan over verduurzaming. Totaal is 77 procent van de kantoren voornemens om aan de slag te gaan voor bestaande hypotheekklanten en geeft aan dit reeds te doen of plannen heeft om dit te gaan oppakken. Qua ondersteuning geven adviseurs die nog niet actief zijn aan veel behoefte te hebben aan een kennisportaal en rekenmodules.

“Het is positief om te zien dat bij zo’n hoog percentage hypotheekadviseurs duidelijk is dat verdere verduurzaming van woningen steeds belangrijker wordt” aldus Dick de Kruijk van Atentikmarketing. “Door het gezamenlijke initiatief met hypotheekverstrekkers en schadeverzekeraars denken we niet alleen adviseurs te ondersteunen, maar ook een positieve impact te kunnen maken op het verduurzamingsproces.”

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

De verduurzaming onder Nederlandse bedrijven blijkt, na een versnelling in 2023, te stagneren in 2024. Deze stagnatie wordt bij ondernemers vooral veroorzaakt door...

Een cruciale rol voor adviseurs

Een cruciale rol voor adviseurs

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen drie jaar heb ik veel gesproken met verzekeringsadviseurs en verzekeraars over duurzaamheid...