Vanaf 2023 alleen financiering met NHG voor verantwoorde erfpachtconstructies

Carla Muters NHG

Per 1 januari 2023 staat NHG financiering alleen toe als een erfpacht- of kortingsconstructie verantwoord is. Daarnaast zijn aanbieders van erfpachtconstructies voortaan verplicht om ook een bijsluiter aan te bieden.

Carla Muters, voorzitter NHG-bestuur, in een column op www.kop-munt.nl: “Erfpacht- en kortingsconstructies kunnen bijdragen aan een meer toegankelijke koopwoningmarkt, doordat woningen hiermee betaalbaarder worden. Maar we zien ook dat er constructies ontstaan die niet in het belang zijn van de consument, constructies die wij zelfs onverantwoord vinden. De opzet en voorwaarden kunnen er (onbedoeld) toe leiden dat een koper in de toekomst wordt geconfronteerd met een onverwachte stijging van de woonlasten of een extra hoge rekening bij verlies. Zo kan een inkomensafhankelijke canon ervoor zorgen dat woningeigenaren er bij een stijging van inkomen op achteruit gaan en bij herziening van de canon kunnen de lasten enorm omhoog gaan. Daarnaast zien wij dat een hogere canon gecorreleerd is met een hogere kans op achterstand dan gemiddeld.

“Vanwege deze ontwikkelingen hebben wij ons beleid voor erfpachtconstructies onder de loep genomen en de voorwaarden aangescherpt. Per 1-1-2023 staan wij financiering met NHG alleen toe als een erfpacht- of kortingsconstructie in onze ogen verantwoord is. Voor die tijd hebben we nog het gedoogbeleid voor bestaande constructies. Het uitgangspunt is dat een erfpachtconstructie ook op de langere termijn niet nadelig uitpakt voor de woningeigenaar.  

“Daarnaast zijn aanbieders van erfpachtconstructies voortaan verplicht om ook een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties. De consument begrijpt zo beter waar hij toe beslist en kan vooraf een betere inschatting maken van de eventuele risico’s. We zijn hierover in gesprek gegaan met diverse gemeenten en commerciële partijen en dit leverde interessante inzichten op vanuit deze verschillende perspectieven. Dit sterkt mij in mijn overtuiging dat we samen sterker staan. Laten we voorkomen dat we allemaal onze eigen ideeën lanceren, maar de woningmarkt verbeteren vanuit een goede samenwerking. Alleen dan kunnen we de consument echt helpen, zowel op de korte als op de lange termijn.”

Op dit moment worden er volgens het Hypotheken Data Netwerk jaarlijks ongeveer 15.000 hypotheekaanvragen gedaan met erfpacht. Binnen de portefeuille van NHG zijn dit er ongeveer 3.600 per jaar.

 

Reactie toevoegen

 
Aantal nieuw verstrekte NHG-garanties gestegen met vijf procent

Aantal nieuw verstrekte NHG-garanties gestegen met vijf procent

In 2023 steeg het aantal nieuw verstrekte NHG-garanties met vijf procent naar 106.732 (2022: 101.410). Het aantal nieuw verstrekte garanties was hoger dan ingeschat...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram." Aldus futurist Richard van Hooijdonk tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. Van Hooijdonk: "Jullie...

Kifid over eeuwigdurende erfpacht in 2020

Kifid over eeuwigdurende erfpacht in 2020

(Kifid-uitspraken GC 2023-0808 en GC 2023-0809) In februari 2023 heeft de Commissie van Beroep van Kifid geoordeeld dat bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende...

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

NHG heeft de Voorwaarden & Normen 2024 gepubliceerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn de V&N dit jaar herschreven in heldere en begrijpelijke taal....

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Kaag de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar verlaagt. Eigen Huis: "NHG heeft overvloedige...

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 435.000 euro. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar....

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG verbetert vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. Carla Muters, voorzitter bestuur...

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge...