Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en normen NHG in 2024

Huis te koop TB 4

NHG heeft de Voorwaarden & Normen 2024 gepubliceerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn de V&N dit jaar herschreven in heldere en begrijpelijke taal. Ook de indeling is aangepast. Dit geeft meer duidelijkheid over hoe de regels werken en wat de rol van NHG is.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024: 

De NHG-grens wordt vanaf 1 januari verhoogd naar 435.000 euro en 461.100 euro met energiebesparende voorzieningen. De borgtochtprovisie blijft  0,6 procent van de lening.

Vanaf 2024 stelt NHG de eis dat iemand die schuldenaar is van een lening met NHG, ook mede-eigenaar van de woning is. NHG: "Er zijn situaties waarin consumenten aansprakelijk worden voor een lening, zonder eigenaar te zijn. Bijvoorbeeld als een partner later wordt toegevoegd aan de lening. Bij hypotheekproblemen is deze partner dan ook aansprakelijk, maar bij een verkoop is er geen recht op de eventuele overwaarde. We vinden dat een consument die aansprakelijk is voor de lening met NHG ook het voordeel van het eigendom zou moeten hebben. Andersom geldt hetzelfde: een consument die eigenaar is moet ook schuldenaar zijn, want anders loopt NHG risico bij verkoop van de woning."

Flexibel budget op de werkgeversverklaring 
Het flexibel budget mag in een aantal gevallen worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen voor een hypotheek. NHG: "We hebben op de werkgeversverklaring verduidelijktwanneer dit mag. (Een deel van) het flexibel budget moet dan aan drie voorwaarden voldoen: het moet onvoorwaardelijk in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dus niet winstafhankelijk of iets dergelijks;.het moet uitsluitend in geld uitgekeerd kunnen worden; het mag geen doelbestemming hebben, bijvoorbeeld reiskosten of opleidingsbudget.  

"Door de toevoeging op de werkgeversverklaring stellen we werkgevers in staat om eenvoudig aan te geven welk deel van het budget aan deze eisen voldoet. Dit draagt bij aan een sneller en makkelijker hypotheekproces. De aangepaste werkgeversverklaring is vanaf 1 januari 2024 verplicht."

Uitbreiding woningbehoud-tools 
NHG wil woningbehoud stimuleren,ook als er geen verlies te verwachten is. NHG: "We vinden dat mensen bij veranderde omstandigheden de mogelijkheid moeten krijgen om in hun woning te blijven wonen.  Per 1 januari 2024 breiden we daarom de mogelijkheden voor de geldverstrekker uit om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG:

Aflossingsvrij in box 3. De Voorwaarden en normen 2024 bieden geldverstrekkers de mogelijkheid een lening aflossingsvrij te maken, ook als deze in box 3 valt.

Aanvullende zekerheid. Als de geldverstrekker door het herstructureren van de lening woningbehoud realiseert, dan vangt NHG de kredietrisico's op voor de geldverstrekker. Dit doen we door de looptijd en de omvang van de borgstelling in die situaties aan te passen aan de geherstructureerde lening van de consument.

Schulden consolideren. De geldverstrekker kan vanaf 1 januari 2024 schulden consolideren in een aanvullend leningdeel met NHG-borgstelling. Met consolideren van schulden bedoelen we het samenvoegen van meerdere lopende kredieten of schulden van de consument in de hypotheek. 

Inzet coaches. De geldverstrekker mag ook bij overwaarde een jobcoach of budgetcoach inzetten op kosten van NHG om woningbehoud te realiseren."

De wijzigingen die volgen uit de aangepaste Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn nog niet verwerkt in de V&N 2024.

Reactie toevoegen

 
"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"Hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram"

"De hypotheekadviseur van de toekomst is een hologram." Aldus futurist Richard van Hooijdonk tijdens het 30-jarige jubileumevent van NHG. Van Hooijdonk: "Jullie...

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Kaag de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar verlaagt. Eigen Huis: "NHG heeft overvloedige...

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 435.000 euro. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar....

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG verbetert vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. Carla Muters, voorzitter bestuur...

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Er zijn 31 oplossingen ontwikkeld om starters aan een koopwoning te helpen waarvan er op dit moment 18 beschikbaar zijn, maar deze oplossingen worden tot op heden...

Marktaandeel NHG gestegen

Marktaandeel NHG gestegen

NHG zag in het eerste kwartaal een stijging van het aantal garanties voor de aankoop van een woning van 39 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022....

Sterke daling NHG-garanties voor woningverbetering

Sterke daling NHG-garanties voor woningverbetering

In het vierde kwartaal van 2022 zijn er meer woningen verkocht binnen de NHG-kostengrens en ook het marktaandeel van NHG binnen die kostengrens nam toe. Dit komt...