Verlaging van de toetredingsleeftijd pensioenregelingen

Architecten vergadering kantoor via Pixabay

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen per 1 januari 2024 verlaagd van 21 naar achttien jaar. Hierdoor kunnen meer werkenden eerder in hun loopbaan pensioen opbouwen. Dit betekent dat uiterlijk per deze datum alle pensioenregelingen met een toetredingsleeftijd hoger dan achttien jaar aangepast dienen te worden, zodat alle werknemers vanaf achttien jaar pensioen kunnen opbouwen in de pensioenregeling van hun werkgever. Vanaf dat moment zijn werkgevers immers verplicht om – indien zij een pensioenovereenkomst aanbieden aan hun werknemers – aan alle werknemers vanaf achttien jaar dit aanbod te doen.

Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen. Om te voorkomen dat er in korte tijd veel pensioenregelingen bij verzekeraars moeten worden aangepast, is in het staffelbesluit pensioenen mogelijk gemaakt dat pensioenuitvoerders gedurende de transitieperiode de leeftijdscategorie van 20-24 jaar mag worden uitgebreid met de achttien- en negentienjarigen, zonder het premiepercentage te wijzigen mits deze pensioenregelingen hierdoor niet de fiscale maximaal toegestane premiepercentages te boven gaan. Het voornoemde fiscale besluit geldt overigens voor alle pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Met deze tijdelijke maatregel wordt het proces van aanpassing van een grote hoeveelheid pensioenregelingen vereenvoudigd. Bij een toets of er sprake is van ongelijke behandeling naar leeftijd hebben zowel werkgevers als verzekeraars een eigen verantwoordelijkheid. Vanuit het ministerie van SZW zijn aandachtspunten gegeven aan de verzekeraars die zij kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de beoordeling of sprake is van ongelijke behandeling.

Toetredingsleeftijd in verplichtstelling aanpassen

De verlaging van de toetredingsleeftijd heeft ook consequenties voor de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, die een hogere toetredingsleeftijd dan 18 jaar kennen. Zij zullen hun verplichtstelling moeten wijzigen. Vanuit het ministerie van SZW is eind juni een oproep gedaan aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen om de toetredingsleeftijd in hun verplichtstelling aan te passen. Daarnaast is ook met een groot aantal pensioenfondsen contact geweest naar aanleiding van deze oproep. Op dit moment zijn er meerdere wijzigingsaanvragen in behandeling bij het ministerie van SZW. Daarnaast zijn er al enkele aanvragen afgerond. Een paar sectoren dient nog een wijzigingsaanvraag in te dienen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

BND: Nederlanders willen meer pensioen in verkiezingscampagnes

Bijna twee op de drie  Nederlanders vindt dat pensioen nu te weinig aandacht krijgt in de verkiezingscampagne, zo blijkt uit onderzoek van Dynata in opdracht...

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

Werkgevers onderschatten impact nieuwe pensioenwet

"De impact van de Wtp wordt nog door veel werkgevers onderschat. Nieuwe regelingen en het nemen van beslissingen moeten binnen een beperkte tijd worden gerealiseerd....

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...

Aon over Wtp: kom snel in actie

Aon over Wtp: kom snel in actie

Nu de Wet toekomst pensioen een feit is, zullen alle bedrijven in 2028 de overstap moeten hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel, aldus Aon. "Na 15 jaar...

"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

"Opvallend is dat juist een aantal kritische deskundigen is gehoord. Hierna volgt nog de openbare behandeling en de stemming. De stemming is waarschijnlijk na de...